EU vil beskytte whistleblowers, der handler i offentlighedens interesse  

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Nye EU-regler skal beskytte personer, der rapporterer om brud på EU-lov og give incitamenter til de, der kender til forseelser, så de handler i offentlighedens interesse.

Whistleblowers har spillet en nøglerolle de seneste år i at sætte spotlys på skatteunddragelse (f.eks. Lux Leaks og Panama Papers) eller ved misbrug af personlig data (Cambridge Analytica). Men andre ulovlige gerninger kan være fortsat ufortrødent, da mange frygter, at hvis de laver en indberetning, kan det få konsekvenser for deres job eller det, der er værre.

Parlamentet godkendte den 16. april at sikre fælles minimumstandarder til at beskytte personer, der rapporterer om brud på EU-loven på tværs af EU. Indtil nu har beskyttelsen af whistleblowers forskellig i medlemslandene og dækker kun særlige politiske områder.

“Vi skal beskytte de, der forsvarer Europas interesser – vores whistleblowers,” siger ordfører Virginie Rozière (S&D, Frankrig). “De forsvarer os, de forsvarer det europæiske demokrati og den fælles europæiske interesse.”


De vigtigste dele af lovgivningen

Tiltagene, der blev indgået med Rådet i marts, skal gøre det lettere og mere sikkert for potentielle whistleblowers at rapportere om uregelmæssigheder.

Reglerne dækker over mange områder fra skattesvig, hvidvaskning af penge, offentlige indkøb, product- og transportsikkerhed, miljøbeskyttelse, offentlig sundhed, forbrugerbeskyttelse og databeskyttelse.

Offentlige og private organisationer med over 50 medarbejdere skal have et system med interne rapporteringskanaler, der vil gøre det muligt for medarbejderne at rapportere inden for selve organisationen. Nationale myndigheder skal også etablere uafhængige, eksterne rapporteringskanaler. Whistleblowers vil være beskyttede, uanset om de vælger at rapportere internt eller eksternt til en national eller EU-myndighed.

Direktivet vil også gøre det muligt at rapportere offentligt, f.eks. til et medie, hvis der ikke bliver fulgt op på den første rapportering, i tilfælde af at det er til fare for offentligheden eller med risiko for repressalier.

Alle former for repressalier for rapporteringen er forbudt (nedlæggelse, suspendering, afskedigelse osv.) Beskyttelse gives også til de, der hjælper whistleblowers.

Medlemslandene skal give whistleblowers, med adgang til information, kanaler de kan rapportere til, lovgivningsmæssig, finansiel og psykologisk støtte.


Parlamentets forpligtelse

Parlamentet har i årevis støttet, at EU skulle få fælles regler om beskyttelse af whistleblowers, og det synspunkt er blevet fremsagt flere gange i forbindelse med skandalerne om skattesvig. I en betænkning fra februar 2017 opfordrede MEP’erne Kommissionen til at foreslå lovgivning, der skulle beskytte EU’s finansielle interesser. De gentog opfordringen i oktober 2017.


Næste skridt

Reglerne skal nu formeldt godkendes af EU-ministrene. Medlemslandene har derefter to år til at implementere dem.