Covid-19 giver behov for bedre katastrofehåndtering, siger MEP'erne 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

EU’s Civilbeskyttelsesmekanisme skal styrkes for at EU kan modsvare kriser som Covid-19 bedre i fremtiden.

EU-koordineret indsats i Albanien.  

Fonden hjælper EU-landene, når der er katastrofer og opstår nødsituationer. Den bliver f.eks. aktiveret ved jordskælv, brande, oversvømmelser og senest til at samle det nødvendige medicinske udstyr til at bekæmpe i corona-krisen.

For at udfylde de huller i EU's kriseberedskab, som pandemien har afsløret, vil Parlamentet styrke EU's parathed og modsvar til krisesituationer.
I en afstemning 16. september 2020 vedtog Parlamentet sin holdning til at ændre EU's Civilbeskyttelsesmekanisme (UCPM) og roste, at Kommissionen vil øge dens budget for 2021-2027.

MEP'erne opfordrede til at inddele midlerne til forebyggelse, parathed og modsvar. Mekanismen skal have et større øremærket beløb, så medlemslandene bedre i fremtiden kan modsvare kriser som Covid-19 pandemien.

EU’s forsvarsmekanisme redder liv

Siden det blev oprettet i 2001 er beskyttelsesmekanismen, der er en samarbejdssystem af fælles hjælp, blevet aktiveret mere end 330 gange for at modvirke naturlige og menneskeskabte katastrofer i EU og udenfor EU som f.eks. skovbrande, oversvømmelser, forurening til søs, jordskælv, orkaner, uheld ved industriområder og krisesituationer inklusiv sundhedskriser.

Under det nuværende coronavirusudbrud er det blevet brugt til at f.eks. hjælpe de medlemslande, der har stået over for problemer som medicinmangel.

Fonden har også hjulpet til med at hjemsende EU-borgere fra Wuhan-området (Kina) og fra Diamond Princess cruise-skibet ved Yokohama (Japan).

Styrkelse af nødhjælpskapaciteten

Når et medlemsland står i en nødsituation, kan det bede om hjælp via mekanismen. Europa-Kommissionen koordinerer modsvaret og dækker mindst 75% af transporten og de operationelle omkostninger. I 2019 udviklede EU en ny europæisk reserve til yderligere kapaciteter - RescEU-, der skal assistere direkte, når medlemslandenes resourcer løber op.

Efter de tidlige lektioner fra Covid-19 pandemien vil MEP’erne øremærke en større andel af finansieringen til forberedelse i 2021-2027-programmet til udstyr til RescEU. Det kan f.eks. være brandbekæmpelsesfly, vandpumper, felthospitaler og særligt medicinsk udstyr.

Næste skridt

Parlamentet er nu klar til at forhandle med Rådet om at opgradere UCPM fra 2021.