Covid-19: Parlamentet ønsker at støtte turismeindustrien 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Turisme er en af de sektorer, der er hårdest ramt af Covid-19-udbruddet. Hvordan beskytter EU virksomheder, ansatte og passagerer?

Rejserestriktioner som følge af coronavirus-pandemien har kraftigt reduceret turismeindustrien, der er en stor spiller i EU's økonomi. Indtjeningen for hoteller og restauranter ventes at falde med 50%, 70% for rejseselskaber og 90% for cruiseskibe og flyselskaber. Europa står for halvdelen af verdens turisme, så situationen er bekymrende, for de europæiske lande, der er afhængige af turismen, som f.eks. Spanien, Italien, Frankrig og Grækenland.


Den 15. maj godkendte Parlamentet støttetiltag for transportsektoren til at minimere konsekvenserne af pandemien for flyselskaber, jernbaneselskaber, vej- og shippingselskaber.

Den 19. juni stemte Parlamentet for en betænkning om transport og turisme i 2020, der beder om flere tiltag og støtte til små og mellemstore virksomheder. MEP'erne ser krisen som en mulighed for at gøre turisme i EU mere bæredygtig.

Ifølge FN's Verdens Turismeorganisation havde 100% af verdens turismedestinationer d. 20. april introduceret midlertidige rejserestiktioner pga. udbruddet. 83% af dem havde allerede haft dem på daværende tidspunkt i fire eller flere uger. Intet land har indtil videre løsnet disse restriktioner.

Mange rejsende har kæmpet for at komme hjem, og virksomheder inden for turismen oplever store likviditetsproblemer med meget få reservationer og et stort antal tilbagebetalingskrav. Særligt flyselskaberne er under et stort pres på det punkt.

Den 13. maj udgav Kommissionen retningslinjer og anbefalinger til turisme- og transportsektoren til at hjælpe EU-landene med gradvist at løfte rejserestriktioner og genåbne turismevirksomheder. En fælles EU-tilgang skal hjælpe sektoren i den nuværende krise og give folk mulighed for at rejse sikkert igen.

Kommissionen foreslog den 4. september, at medlemslandene koordinerer deres tiltag angående den frie bevægelighed under pandemien. Formålet er at mindske usikkerheden for rejsende og virksomheder som resultat af en lang række modsatrettede nationale regler.

Forslaget inkluderer forslag til fælles kriterier og grænser for introduktionen af restriktive tiltag, evaluering af risici på tværs af EU of håndteringen af rejsende fra 'højrisiko-zoner'. Hvis landene beslutter sig for at introducere restriktioner, skal de informere offentligheden i ordentlig tid.

I en betænkning vedtaget den 17. september roste Parlamentet Kommissionens forslag om at koordinere rejserestriktioner og opfordrede til at harmonisere sundhedsevalueringer og andre tiltag.

27 millioner  ; arbejder direkte eller indirekte med turisme i EU.

Støtte til turismesektoren gennem krisen

Virksomheder og deres ansatte i turismesektoren får allerede gavn af de tiltag, EU har sat i værk under Covid-19-krisen inklusiv likviditetshjælp, skattelettelser, suspendering af reglerne for statsstøtte og midlertidig suspendering af reglerne for lufthavnsafgange for at undgå tomme fly.

Til at beskytte de rejsende har EU opdateret sine retningslinjer for passagerrettigheder og pakkerejsedirektiv. EU har også hjulpet tusindvis af borgere hjem via EU's civilbeskyttelsesmekanisme. EU's støtte til turismeindustrien komplementerer de nationale tiltag.

Find ud af hvad EU gør for at bekæmpe coronavirus

Parlamentet vil se flere tiltag til at redde turismeindustrien

EU skal udvikle en forebyggelses- og håndteringsmekanisme til at beskytte virksomheder og ansatte i turismesektoren og sikre passagerernes sikkerhed, sagde MEP'erne i en betænkning fra d. 17. april.

Parlamentets transport- og turismeudvalg har også opfordret til at få en særlig redningsplan for sektoren.