Hvordan EU vil beskytte biodiversitet  

 
 

En million arter er truet af udryddelse globalt. Find ud af hvad EU gør for at bevare biodiversitet.

Den iberiske los er truet af udryddelse.  

For at kunne passe på truede arter, vil EU forbedre og bevare biodiversiteten på kontinentet.

I januar opfordrede Parlamentet til, at EU får en ambitiøs biodiversitetsstrategi for 2030 til at adressere hovedårsagerne til tab af biodiversitet vil at fastsætte bindende mål bl.a., at minimum 30% af naturarealerne skal konserveres, og at 10% af det langsigtede budget skal bruges på biodiversitet.

Som modsvar, og som en del af den Europæiske Grønne Aftale, har Kommissionen i maj 2020 præsenteret en ny strategi for 2030.

Formanden for Parlamentets miljøudvalg, Pascal Canfin, roste forpligtelsen til at skære i brugen af pesticider med 50%, og at 25% af landbrugsprodukterne skal være økologiske fra 2030.

Find ud af mere om vigtigheden af at have biodiversitet.

Hvad er blevet gjort for at passe på biodiversitet i Europa?

EU's indsatser til at forbedre biodiversitet fortsætter under Biodiversitetsstrategien 2020, der blev introduceret i 2010.

Den endelige evaluering angående 2020-strategien er endnu ikke færdig, men ifølge midtvejsevalueringen, der er blevet godkendt af Parlamentet, er der sket fremskridt vedrørende målene om at beskytte arter og levesteder, bevare og genskabe økosystemer og gøre have sundere, men forbedringerne skal ske hurtigere.

Målet med at bekæmpe invasive arter var på sporet. Derudover har bidraget fra landbruget og skovbruget til at bevare biodiversitet ikke gjort en forskel.

Natura 2000-netværket for beskyttede naturområder i Europa er øget betragteligt det seneste årti og dækker nu 18% af EU's landareal.

Mellem 2008 og 2018 voksede Natura 2000 for havene firefoldigt til at dække 360,000 km2. Mange fuglearter oplever lige nu en øget befolkning.

På trods af denne succes er omfanget af disse initiativer ikke tilstrækkelige til at modstå den negative trend.

Læs mere om truede arter i Europa.

Biodiversitetsstrategien for 2030

En vigtig del af kommissionsformand Ursula von der Leyens Grønne Aftale har Kommissionen lanceret Biodiversitetsstrategien for 2030, der skal gå hånd i hånd med strategien Fra Jord til Bord.

De næste 10 år vil EU fokusere på et EU-bredt netværk, der skal beskytte områder til lands og til vands med konkrete forpligtelser til at genskabe ødelagte systemer og til at tage føringen på biodiversitetsområdet på globalt plan.

Når strategien er vedtaget, vil Kommissionen fra 2021 fremlægge konkrete forslag.

Læs mere om EU's dyrevelfærdslove her.

Biodiversitetsstrategi for 2020  
  • Fugledirektivet forsøger at beskytte 500 vilde fuglearter i EU 
  • Levestedsdirektivet sikrer konservering af en lang række sjældne og truede dyr og plantearter  
  • Natura 2000 er det største netværk af beskyttede områder i verden med beskyttede arealer for truede arter  
  • EU's Bestøverdirektiv skal adressere det faldende antal bestøvere i EU og bidrage til den globale konserveringsindsats, fokusere på viden bag faldet, tackle årsagerne og åge kendskabet til problemerne.