Covid-19: Hvordan EU bekæmper ungdomsarbejdsløshed  

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Ungdomsarbejdsløshed er en stor bekymring pga. coronaviruskrisen. Find ud af hvilke EU-initiativer der skal hjælpe unge med at finde arbejde.

Håndarbejde ©JackF/AdobeStock  

Covid-19 kan føre til, at en "nedlukningsgeneration" opstår, da krisen rammer unges jobmuligheder. Ifølge den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har pandemien en "ødelæggende og disproportionel" konsekvens for ungdomsbeskæftigelsen, mens nye tal viser, at unge står over for større udfordringer i forhold til oplæring og uddannelse, skift mellem forskellige job og adgangen til arbejdsmarkedet.

Mere om EU's tiltag mod ungdomsarbejdsløshed

Færre ungdomsarbejdsløse i coronatider

Før pandemien var ungdomsarbejdsløsheden (15-24 år) i EU på 14,9%, hvilket var et fald fra højdepunktet på 24,4% i 2013. I august 2020 steg den til 17,6%. Kommissionens økonomiske sommerprognose for 2020 vurderer, at EU's økonomi vil krympe 8,3% i 2020, den dybeste recession i EU's historie. Til at mindske konsekvenserne for de unge har Kommissionen foreslået "Ungdomsbeskæftigelsesstøtten".

Mere information om EU's tiltag til at tackle Covid-19 krisen i vores tidslinje

Ungdomsbeskæftigelsesstøttepakken har fire hovedpunkter:

  • en styrket ungdomsgaranti
  • fremtidssikret erhvervsuddannelse og oplæring
  • fornyet fokus på erhvervspraktik
  • yderligere tiltag til at styrke ungdomsbeskæftigelsen

Kommissionen ønsker, at EU-landene øger deres bidrag til at støtte til de unge med en ambtiøs genopretningsplan, 'NextGenerationEU', og via EU-budgettet. Medlemslandene skal investere minimum €22 mia. i ungdomsbeskæftigelsen. Parlamentet og EU's regeringer vil diskutere forslagene som en del af en ramme til forhandlingerne om det næste langsigtede budget.

Hvad er ungdomsgarantien?

Kommissionen foreslår at genintroducere ungdomsgarantien, der blev lanceret på højden af den økonomiske krise i 2013. Den har til formål at sikre, at unge under 25 får gode ansættelsestilbud, mulighed for fortsat uddannelse, en elevplads eller et praktiksted inden for de første fire måneder efter de er blevet arbejdsløse eller færdiguddannede.

Den styrkede ungdomsgaranti

  • Dækker unge mellem 15-29 år (tidligere gik grænsen ved 25 år)
  • Rækker ud til sårbare grupper såsom minoriteter og unge med handicap
  • Reflekterer behovet fra vikrsomhederne ved at tilbyde oplæring i de færdigheder, der er påkrævet
  • Giver skræddersyet rådgivning og mentorvejledning

I en betænkning vedtaget den 8. oktober roste MEP'erne Kommissionens forslag, men opfordrede til at mobilisere flere penge for den næste programperiode (2021-2027) til Ungdomsgarantien.

Derudover taler Parlamentet for at få en lovmæssig ramme, der forbyder ulønnet praktik i EU. MEP'erne kritiserer også, at ikke alle EU-lande lever op til anbefalingerne i Ungdomsgarantien og ønsker derfor at gøre det til et bindende instrument.

Parlamentet vil se større ambitioner

I en betænkning om EU-beskæftigelsesretningslinjer vedtaget d. 10. juli opfordrede MEP'erne til at revidere de kommende retningslinjer set i lyset af Covid-19 udbruddet og opfordrede til at prioritere kampen mod ungdomsarbejdsløshed gennem en styrket ungdomsgaranti.

Parlamentet bakkede i juli op om at øge budgettet for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI), der er det vigtigste værktøj under ungdomsgarantien i EU-landene, til €145 millioner for 2020.

Parlamentet talte for en markant stigning i finansieringen som en del af EU's langsigtede budget i en betænkning om implementeringen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2018. Medlemmerne roste det faktum, at det har støttet mere end 1,6 millioner unge siden 2013, men opfordrede også til at forbedre visse dele f.eks. at udvide aldersgrænsen og fastsætte kriterier for arbejdsstandarder.