Forslag til ny pagt om migration får blandet modtagelse af MEP'erne  

 
 

Den nye pagt om asyl og migration foreslået af Kommissionen gav anledning til debat i udvalget for civile rettigheder.

Flygtningelejr i Grækenland ©Στράτος Μπριλάκης/Adobe Stock.  

Medlemmerne af Parlamentets udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) diskuterede den nye pagt for asyl og migration d. 24. september. Forslaget, der blev præsenteret af Kommissionen dagen før, skal ændre og forbedre de nuværende procedurer ved at sikre et fælles ansvar og en fælles solidaritet. Men MEP'erne i LIBE-udvalget udtrykte bekymringer og er skeptiske over for, om forslagene kan føre til reelle forandringer.

Læs mere om EU's svar på migrationsudfordringerne

Under debatten med Kommissionens næstformand Margaritis Schinas og kommissæren med ansvar for Indre Anliggender Ylva Johansson bad MEP'erne om mere konkret information angående, hvordan pagten skal implementeres og håndhæves. Nogle mente, at initiativet er et skridt i en positiv retning for de medlemslande, der ligger ved frontlinjen, mens andre sagde, at dette er den eneste rigtige vej fremadrettet.  

Men MEP'erne stillede også spørgsmålstegn ved, om de nye regler kan forebygge endnu en humanitær katastrofe såsom brandene ved Moira-flygtningelejren, og om nye procedurer for screeninger respekterer grundlæggende rettigheder. Flere MEP'er kritiserede, at Dublin-principperne - der siger, at en asylansøger skal søge asyl i det første land, vedkommende ankommer til - fortsat er en del af det nye lovgivningsforslag, fordi de er bekymrede for, at dette vil fastholde byrden for frontlinjelandene.

Kommissionens forslag undgår en obligatorisk genbosættelse med kvoter, der viste sig at være meget kontroversielt i det tidligere forslag. EU-landene kan vælge, om de vil tage imod asylansøgere eller forpligte sig til at stå for hjemsendelsen fra et andet EU-land. MEP'erne er bekymrede over denne fleksibilitet, der kan føre til, at mange medlemslande kun vil stå for hjemsendelsen. Nogle MEP'er forlangte obligatorisk omfordeling af flygtninge, mens andre ville have en mere fast håndtering af uregelmæssig migration.

Hovedsøjlerne i Kommissionens forslag til en ny pagt for migration og asyl:

• Mere effektive og hurtigere procedurer inklusiv:
o Før-screening af identifikation, sundheds- og sikkerhedstjek, fingeraftryk og registrering i Eurodac-databasen.
o Hurtigere asylbehandling ved grænsen for dem, der har lille chance for at få asyl.
o Uafhængig overvågningsmekanisme skal sikre respekt for menneskrerettigheder.
• Medlemslandene kan bestemme, hvordan de vil være solidariske.
o Medlemslande kan acceptere at modtage asylansøgere på deres territorie (=genbosættelse), tage ansvar for hjemsendelser af afviste asylansøgere (= sponsorere hjemsendelser) eller på anden vise yde operationel støtte.
o Medlemslandene vil blive påkævet at bidrage økonomisk på baggrund af deres BNP og befolkningsstørrelse og deres solidaritetsbidrag vil være afhængigt af situationen til havs, hvor presset migrationssituationen er, og om der er en akut krise.
• Et fælles hjemsendelsessystem
o Arbejdet med tredje lande skal adressere de fælles udfordringer såsom menneskehandel og bygge lovlige migrationsveje.
o En mere effektiv lovgivningsramme.
o En større rolle for den Europæiske Grænse- og Kystvagtsagentur.
o En ny EU-hjemsendelseskoordinator.
• Handlingsplan for integration og inklusion for 2021-2024.
• Ny Asyl og Migrationshåndteringslovgivning skal erstatte Dublin-forordningen.


Find ud af mere om migrationspolitikken fra Parlamentets tidligere lovgivningsperioder.

Næste skridt

Parlamentet og Rådet skal godkende lovgivningen for at en fælles EU-asyl og migrationspolitik kan blive en realitet.

Læs mere om migration:
Udforskning af årsager til migration – Hvorfor migrerer mennesker?
Asyl og migration i EU: Fakta og tal