Covid-19's konsekvenser for kvinder (infografik) 

 
 

Find ud af hvordan pandemien har øget kønsforskellene i EU med vores infografik.

Et år efter coronavirusudbruddet ser det ud til at de sociale og økonomiske konsekvenser af pandemien kan pårvirke uligheden mellem kønnene på lang sigt og true det fremskridt, der har været, ved potentielt at trykke yderligere 47 millioner kvinder og børn ned under fatigdomsgrænsen på verdensplan.

Sidste år blev dagen markeret med fejringen af 25-årsjubilæet for vedtagelsen af  FN’s Beijing-erklæring om fremskridtene for kvinder globalt, men der er stadig en lang vej, før vi har opnået ligestilling mellem kønnene. Ifølge det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinders (EIGE) Indeks 2020 (med data fra 2018), vil vi med den nuærende hastighed for fremskridtene først opnå fuld ligestilling om 60 år.

Find ud af hvordan Europa-Parlamentet kæmper for ligestilling.


Flere kvinder ved Covid-19-fronten

 Ud af de 49 millioner plejepersoner i EU, der har været eksponeret mod virussen, er 76% kvinder

Den største forskel findes i Letland –  88% af sundheds- og plejepersonalet er kvinder sammenlignet med 53% på Malta.

Derudover er kvinder også overrepræsenterede inden for vigtige områder som detail og børnepasning, der har været åbne under pandemien. I EU er 82% af kasseassistenterne kvinder, og kvinder udgør også 95% af rengørings- og plejepersonalet i hjemmene.Infografik.  

Større usikkerhed om jobbet for kvinder

Kvinder er ligeledes overrepræsenterede i servicesektoren. 84% af kvinderne mellem 15 og 64 år er beskæftigede i denne sektor, som har været særligt hårdt ramt af pandemien og står over for jobtab. 

Over 30% af kvinderne i EU arbejder på deltid og besidder en stor andel af jobsene i gig-økonomien, der ofte har færre arbejdsrettigheder, mindre beskyttelse og mindre adgang til sociale ydelser. Kvinder tager oftere fri for at passe børn eller andre familiemedlemmer og under nedlukningen har de ofte skullet kombinere arbejdet hjemmefra med børnepasning.

Infografik over usikre job.  

Læs mere om manglen på ligeløn i EU og hvad Parlamentet gør ved den.


Eskalering af volden mod kvinder

Ca. 50 kvinder mister livet pga. vold i hjemmet hver uge i EU, og problemets omfang har øget under nedlukningen af samfundene. Restriktionerne har også gjort det sværere for ofrene at få hjælp.

Samtidig har den større brug af internettet under pandemien øget den kønsbaserede vold online og misbrug online af børn og særligt piger.

Nogle EU-lande har iværksat flere tiltag imod kønsbaseret vold under pandemien.


I Parlamentet

I år markerer Europa-Parlamentet Kvindernes Internationale Kampdag ved sin plenarforsamling den 8. marts, mens kvindeudvalget (FEMM) markerede dagen med sit arrangement ‘Vi er stærke: Kvinder der leder kampen imod Covid-19’ d. 4. marts.