Det nye Parlament og den nye Kommission 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 
Parlamentes plenarkammer  

Fra d. 23.-26. maj gik 200 millioner vælgere i 28 lande til stemmeurnerne ved EU-valget og valgte nye MEP'er.

De valgte til gengæld d. 16. juli Ursula von der Leyen til ny EU-Kommissionsformand, den første kvinde på posten.

Von der Leyen skal nu samle sit hold af indstillede kommissærkandidater fra medlemslandene, hvis evner og kompetencer skal eksamineres ved en række af høringer i parlamentsudvalgene i slutningen af september/starten af oktober.

Når det er gjort, vil MEP'erne stemme for eller imod den samlede Kommission ved udgangen af oktober.

Kommissionens og formandens legitimitet ligger dermed hos Parlamentet og de demokratisk valgte medlemmer.

Læs mere her om EU-valgresultatet og den politiske sammensætning af det nye Parlament.Afstemning  

Nyt Parlament  

Det nye Parlament mødtes for første gang fra d. 2.-4. juli i Strasbourg 

Den første afstemning i det nye Parlament blev at vælge dets formand for de næste to og et halvt år. Efter den nye formand blev fundet, vælgte Parlamentet de 14 næstformænd, fem kvæstorer og bestemte hvor mange og hvem, der skal udgøre de forskellige udvalg.

Parlamentets lederskab.

Kommissionen  
Formandens hammer  

De indstillede kommissærers høringer 

De offentlige høringer ventes at finde sted i september og oktober 

Det Europæiske Råd vil i overensstemmelse med den nyvalgte kommissionsformand og på baggrund af forslag fra EU-landene vedtage en liste med kommissærkandidater. De indstillede kandidater til kommissærposterne stiller op i parlamentsudvalgene inden for deres mulige ansvarsområder og gennemgår en grundig, offentlig og gennemsigtig høring om deres egnethed til den stilling af de nyligt valgte MEP’er.

EU-flag  

Valg af Kommissionen 

Når Kommissionen er blevet valgt af Parlamentet, skal den formelt godkendes af Rådet med et kvalificeret flertal 

Hele Kommissionen, inklusiv kommissionsformanden og den højtstående repræsentant for fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, skal vælges ved et flertal af stemmerne, ved navneopråb, efter at den nye formand har præsenteret kommissærerne og deres programmer for Parlamentet.