Der skal bedre styr på elektronisk affald 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

Parlamentet kræver skrappere regler for EU's voksende mængde af elektronisk affald og mindre bureaukrati for virksomheder (WEEE). MEP'erne stemte torsdag om nye mål for indsamling og genbrug af affald. De anbefalede også skrappere regler for eksport af elektronisk affald til udviklingslandene, hvor affaldet kan medføre sundheds- og miljømæssige risici.

Parlamentet vedtog udkastet til en opdatering af de nuværende regler fra 2003 med stemmerne 580 for, 37 imod og 22 udeladelser. Rådet vil nu tage Parlamentets position op til overvejelse forud for en mulig 2. behandlingsaftale. Karl-Heinz Florenz (EPP, DE), som styrede lovforslaget gennem Parlamentet, kommenterede: "Vi har ikke længere råd til at spilde vores affald: Parlamentet har sendt et stærkt budskab om, at offentlige myndigheder, producenter og forbrugere alle må spille en rolle for at sikre, at vi indsamler og genbruger mere fra vores elektroniske produkter. Vi har også beskrevet strengere regler for at sætte en stopper for, at potentielt skadeligt affald ulovligt overføres til udviklingslandene".


Indsamlingsmål

Parlamentet siger, at EU-landene bør indsamle 85% af deres elektroniske affald fra 2016. Det foreslår også et mål for 2012: medlemslande bør indsamle mindst 4 kilo elektronisk affald per indbygger eller den samme vægtmæssige mængde af elektronisk affald som i 2010 - afhængig af, hvilken mængde der er størst.


Stop for spild af affald

Ud over de sundsheds- og miljømæssige fordele, vil en ordentlig behandling af elektronisk affald hjælpe til at genvinde værdifulde råstoffer. MEP'erne anbefaler et mål på 50-75% for genanvendelse (afhængig af produkttype) og støtter et nyt mål for 5% på genbrug.


Forslagets rækkevidde

Alle typer af elektronisk affald bør omfattes med enkelte undtagelser, som fx større industrianlæg og industriværktøjer, militært udstyr og køretøjer. MEP'erne mener også, at såkaldt "fotovoltaiske moduler", der indgår i solcellepaneler bør undtages, fordi afmonteringen udføres af fagfolk, og fordi der allerede eksisterer miljømål på området.


Ansvar for producenter og forbrugere

MEP'erne understreger, at en standardisering af registrerings- og indrapporteringsystemet er nødvendig for at lette den administrative byrde for virksomheder. De foreslår, at antallet af kategorier for elektronisk udstyr reduceres yderligere for at forenkle systemet.


Producenter af elektronisk udstyr skal bidrage til at betale for behandling af affaldet og bør desuden opfordres til at overholde krav om miljøvenligt design og fremstille produkter, der er lettere at reparere eller genbruge.


Forbrugerne bør bortskaffe elektronisk affald på lovlig vis, sådan som de allerede har mulighed for at gøre gratis på genbrugsstationer. MEP'erne tilføjer, at forbrugerne også bør kunne returnere selv meget små enheder til forhandlerne. Meget små butikker bør dog være undtaget, mens fjernsalg bør inkluderes.


Ulovlig eksport

Store mængder af elektronisk affald bliver fejlagtigt erklæret som "genbrugeligt" og illegalt eksporteret til behandling i den 3. verden, hvor det ofte håndteres under usikre forhold, selv af børn. Ud over at støtte Kommissionens forslag om skrappere inspektioner af skibsladninger, understreger Parlamentet også, at det er eksportøren, der bærer bevisbyrden for at produkterne kan genbruges.