Parlamentet opfordrer til hurtig indsats for at halvere madspildet i EU 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

Op mod 50% af al spiselig og sund mad går til spilde i de europæiske husholdninger, supermarkeder, restauranter og gennem forsyningskæden. Samtidig lever 79 millioner EU-borgere under fattigdomsgrænsen, og 16 millioner er afhængige af fødevarehjælp fra velgørende institutioner. Parlamentet opfordrede i en resolution vedtaget torsdag til hurtig indsats for at halvere fødevarespildet inden 2025 samt til at forbedre adgangen til mad for borgere, der har særligt behov for det.

Eftersom der går mad til spilde i alle faser fra producentled, over forarbejdere, detailhandel, cateringfirmaer og hos forbrugeren, opfordrer MEPerne til at der findes en koordineret strategi, der kombinerer indsatsen på EU- og nationalt plan for at forbedre effektiviteten i fødevareforsyningen samt i alle forbrugsled. MEPerne opfordrer samtidig til at fødevarespildet betragtes som en hastesag. Hvis der ikke sker ændringer, vil madspildet i 2020 være 40% større, viser et studie fra Kommissionen.


"Det vigtigste problem vil i fremtiden være håndtering af den øgede efterspørgsel på fødevarer, da efterspørgslen vil være større end udbuddet. Vi har ikke længere råd til at se passivt til, mens spiselig mad går til spilde. Dette er et etisk, men også et økonomisk og socialt problem med store konsekvenser for miljøet", sagde Parlamentets ordfører Salvatore Caronna (S&D, IT) forud for afstemningen og understregede, at "bolden nu er på Kommissionens banehalvdel. Vi forventer en overbevisende EU-strategi, der vil lede alle 27 medlemslande til en systematisk løsning af problemet".


Bedre uddannelse for at undgå uforholdsmæssigt stort spild

For at mindske madspildet drastisk inden 2025 skal der iværksættes oplysningskampagner både på EU- og nationalt plan for at informere om, hvordan man undgår, at mad går til spilde. Medlemsstaterne bør undervise skolebørn og gymnasieelever i, hvordan man opbevarer, tilbereder og bortskaffer mad. For at fremme idéen om bæredygtigt fødevareforbrug, opfordrer MEPerne til at 2014 gøres til "Europæisk år mod madspild".


Bedre mærkning og emballering

For at undgå situationer, hvor forhandlerne udbyder mad, der er tæt på sin udløbsdato og dermed øger risikoen for spild, bør både sidste salgsdato og sidste anvendelsesdato angives på emballagen.


Resolutionen tilføjer, at Kommissionen og medlemslandene dog først bør sikre, at forbrugerne forstår forskellen på de mærkningsordninger, der pt. eksisterer i EU, såsom den kvalitetsrelaterede "bedst før"-angivelse og det sikkerhedsrelaterede "sidste anvendelsesdato".


For at give forbrugerne mulighed for at købe netop den mængde, de har brug for, bør fødevarerne være pakket i flere størrelser og desuden designes til at konservere fødevarerne bedre. Fødevarer, der er tæt på udløbsdato, eller beskadigede fødevarer bør sælges til en lavere pris.


Offentlige institutioner bør anvende ansvarlige cateringfirmaer

Reglerne for offentlige indkøb for catering bør ændres så de så vidt muligt sikrer, at kontrakter bliver givet til cateringfirmaer, der anvender lokale produkter, og som giver overskydende mad til fattige eller til initiativer, der distribuerer mad gratis til personer med brug for det, i stedet for blot at smide maden væk.Statistikker for fødevarespild


Nuværende spild i EU27: 89 millioner tons årligt svarende til 179 kg per indbygger


Fremskrivning for 2020: 126 millioner tons (svarende til en stigning på 40%)


Her går maden til spilde:


Husholdninger 42% (60% heraf ville kunne udgås)

Producenterne: 39%

Detailhandlere: 5%

Cateringsektoren: 14%


(Kilde: Europa-Kommissionen)