Bedre social sikring for flypersonale og grænsearbejdere 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

Stewardesser, stewarder og piloter vil fremover være underlagt reglerne om social sikring i det land, hvor de normalt begynder og slutter deres arbejde ifølge nye EU-regler for koordinering af de sociale sikringsordninger vedtaget i Parlamentet onsdag. Den nye forordning præciserer også reglerne om arbejdsløshedsunderstøttelse for selvstændige grænsearbejdere.

"De nye regler vil forbedre funktionen af det Indre Marked ved at styrke den sociale beskyttelse af et stort antal mobile arbejdstagere i EU, såsom flypersonale og selvstændige grænsearbejdere", sagde ordfører Milan Cabrnoch (ECR, CZ), som har ledet forhandlingerne i Parlamentet. Den lovgivende resolution blev godkendt med 540 stemmer for, 19 imod og 30 undladelser.


Den nye forordning indfører begrebet "hjemmebase", der bestemmer, hvor flypersonale har adgang til sociale ydelser. Hjemmebasen er den lokalitet, hvor piloten og kabinepersonalet " normalt påbegynder og afslutter en tjenesteperiode", og hvor "luftfartsforetagendet under normale omstændigheder ikke er ansvarligt for indkvartering af det pågældende besætningsmedlem".


Hidtil har juridiske smuthuller i EU-lovgivningen gjort det muligt for lavprisflyselskaber at anvende sociale sikringsordninger, der var mindre fordelagtige for de ansatte, uanset besætningsmedlemmets hjemmebase.


Dagpenge til selvstændige

Forordningen præciserer også situationen for selvstændige grænsearbejdere (dvs. selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder i et andet EU-land, men som er tilbage i hjemlandet mindst en gang om ugen) i relation til arbejdsløshedsunderstøttelse.


Hvis en selvstændig erhvervsdrivende, som arbejder i et andet EU-land, bidrager til en arbejdsløshedsordning i dette land og derefter vender hjem til sit eget land, hvor der ikke findes arbejsløshedsunderstøttelse for selvstændige, skal det land, hvor personen sidst arbejdede, udbetale arbejdsløshedsunderstøttelsen, siger teksten.


Baggrund

Efter mere end et års diskussion vedtog Rådet med kvalificeret flertal en generel indstilling til opdatering af forordning 883/2004 og 987/2009. Europa-Parlamentet inkluderede Rådets holdning i sine ændringsforslag med henblik på at opnå en førstebehandlingsaftale.