Påståede CIA-fængsler i Europa: MEPerne opfordrer til flere undersøgelser 

Pressemeddelelse 
 
 

EU-landene bør undersøge, om der var hemmelige fængsler eller andre faciliteter på deres territorier, hvor personer blev tilbageholdt under CIAs hemmelige overførselsprogram i begyndelsen af årtusindet, siger en ikke-bindende betænkning vedtaget tirsdag. Særligt Litauen, Polen og Rumænien opfordres til at åbne eller genoptage uafhængige undersøgelser.

"Udelukkende reelle nationale sikkerhedshensyn kan begrunde hemmeligholdelse", siger Europa-Parlamentet i betænkningen, der tager afstand fra de hindringer, som nationale parlamentariske og juridiske undersøgelser af visse medlemsstaters involvering i CIA-programmet er stødt på.


Blandt hindringerne er ifølge MEPerne: "manglende gennemsigtighed, klassificering af dokumenter, forrang til nationale og politiske interesser (...), fravær af grundige undersøgelsesteknikker og manglende samarbejde".


"Afstemningen idag er en sejr for Europa-Parlamentet. Parlamentet står fast på sit krav om sandhed frem for fornægtelse og glemsel. Den europæiske unions demokratiske fundament må gå forud for nationale og partiske hensyn", sagde Parlamentets ordfører Hélène Flautre (De Grønne, FR).


Hendes betænkning hviler på formodningen om, at der har fandtes et hemmeligt og ulovligt system, der involverede tortur og forsvindinger. Betænkningen er baseret på nye oplysninger - først og fremmest fra flydatabaser, som Eurocontrol ligger inde med, tilføjede hun.


Opfordring til at genåbne nationale undersøgelser

MEPerne opfordrer de retlige myndigheder i Rumænien til at indlede en uafhængig undersøgelse af påstandene om hemmelige CIA-fængsler i landet "navnlig i lyset af de nye beviser på, at der har fundet flyvninger sted mellem Rumænien og Litauen".


De opfordrer de litauiske myndigheder til "at efterleve deres tilsagn om at genåbne den strafferetlige efterforskning af Litauens involvering i CIA-programmet" på basis af data, der viser flyforbindelser mellem de to lande.


De opfordrer også Polen til at "fortsætte sin igangværende strafferetlige undersøgelse af hemmelige tilbageholdelser", men beklager også "manglen på officiel kommunikation vedrørende undersøgelsens omfang, gennemførelse og forløb".


MEPerne opfordrer også Finland, Danmark, Portugal, Italien, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Irland, Grækenland, Cypern, Rumænien og Polen til at offentliggøre alle oplysninger om mistænkelige fly relateret til CIA og deres nationale territorium.


Betænkningen blev vedtaget med 568 stemmer for og 34 imod. 77 undlod at stemme.