Lufthavne: Nødvendigt med mere debat om reglerne for groundhandling, siger MEPerne 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

Nye regler for, hvordan man bedst beskytter naboer til lufthavne mod flystøj samt retfærdig og fleksibel tildeling af slots til start og landing blev godkendt af Parlamentet onsdag. Et forslag til at øge konkurrencen blandt udbyderne af groundhandling-ydelser i centrale lufthavne blev refereret tilbage til Transportudvalget for videre debat om, hvordan man bedst forbedrer effektiviteten af lufthavnstjenesterne.

Frem for at afvise Kommissionens forslag om groundhandling, som anbefalet af Transportudvalget, bad plenarforsamlingen i stedet udvalget om at forsætte arbejdet for at øge effektiviteten og kvaliteten i lufthavne, der betjener mere end 5millioner passagerer om året.


"Hovedformålet med dette forslag er at forberede sektoren på den globale konkurrence og at indføre minimumsstandarder for kvalitet", sagde ordføreren Artur Zasada (EPP, PL) under debatten forud for afstemningen.


Said El Khadraoui (S&D, BE) opfordrede til at afvise forslaget: "Vi skal lade det være op til medlemsstaterne at træffe beslutning om yderligere åbning af markedet", sagde han. Hans synspunkt blev støttet af Wolf Klinz (ALDE, DE). "Det er ikke alene antallet af firmaer, men de lokale særegenheder, de ansattes kvalifikationer og arbejdsforholdene, som er afgørende", sagde han.


Beskyttelse af lokale beboere mod støj

Der skal fastsættes specifikke mål for støjreduktion for hver lufthavn, men der skal samtidigt indføres fælles regler for, hvordan målene indfris, siger en ny forordning om støjrelaterede driftsrestriktioner, der blev vedtaget med 501 stemmer for og 155 imod, mens 8 undlod at stemme.


For at de lokale myndigheder kan vælge de mest omkostningseffektive støjbegrænsende tiltag fik MEPerne indsat et krav om, at tiltagende skal tage hensyn til sundhed og økonomiske og sociale aspekter samt følge en afbalanceret strategi udarbejdet af International Civil Aviation Organisation (ICAO).


EU-Kommissionen bør have mulighed for at vurdere foreslåede restriktioner på driften, men "det ville være at gå den forkerte vej at lade Kommissionen suspendere medlemsstaternes beslutninger", sagde ordfører Jörg Leichtfried (S&D, AT) forud for afstemningen. MEPerne har overladt det til de lokale myndigheder at beslutte, om de vil tage Kommissionens udtalelse i betragtning.


Fordeling af slots for bedst mulig udnyttelse af lufthavnskapaciteten

Parlamentet godkendte også regler for tildeling og bytte (sekundær handel) af slots til start og landing for at sikre, at uudnyttede slots hurtigst muligt og på en gennemsigtig måde stilles til rådighed for andre uden, at der forskelsbehandles mellem forbindelser til regionale lufthavne og større trafikknudepunkter.


MEPerne afviste Kommissionens idé om at øge "use it or loose it"-tærsklen fra 80% -85% af de tildelte slots og valgte i stedet at styrke sanktionssystemet for dermed at afholde luftselskaberne fra at holde på slots uden at bruge dem eller være for længe om at returnere dem til puljen.


"Tildelingen skal være upartisk", insisterede ordfører Gioammaria Uggias (ALDE, IT) og forklarede, at "vi derfor sikrede, at koordinatorerne af slots er fuldstændigt uafhængige af lufthavnen og af luftfartsselskaberne".