Parlamentet støtter ny lov, der sætter strammere grænser for den skadelige trafikstøj  

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

Støjgrænser for biler bør være strammere af hensyn til folkesundheden, siger et lovforslag som Parlamentet stemte om onsdag. MEPerne anbefalede også at indføre en mærkningsordning, der skal informere om støjniveauet fra nye biler samt tilføre lyd til hybrid- og elbiler for at advare cyklister og fodgængere.


Vedvarende, høj trafikstøj kan tære på et menneskes fysiske kræfter, forstyrre organernes funktion og medføre hjertekarsygdomme og andre sygdomme. Halvdelen af EUs bybefolkninger udsættes for støj fra køretøjer på over 55 db viser forskning fra Det Europæiske Miljøagentur.


"Den skadelige virkning af trafikstøj er videnskabeligt bevist, men lovforslaget fokuserer entydigt på den støj, der stammer fra køretøjets motor. Min idé var fra begyndelsen mere omfattende: vi må også se på andre faktorer såsom asfaltkvalitet, aerodynamik og dæk", sagde Parlamentets ordfører for forslaget Miroslav Ouzký (ECR, CZ). Hans betænkning blev vedtaget med 401 stemmer for, 228 imod og 20 undladelser. Ouzký vil nu skulle forhandle en aftale på plads med EUs medlemsstater.Skrappere støjgrænser

Ifølge forslaget bør der indfases nye støjgrænser 6 og 8 år efter de nye regler er trådt i kraft. Første fase ville gælde for nye bilmodeller, mens anden fase ville gælde for alle nye biler, der tages i brug.


For almindelige biler bør grænsen sænkes fra de nuværende 74db til 68db. Biler med stærkere motorer ville have en margin på 2 til 6 ekstra decibel. Derimod stemte MEPerne for at fastholde støjgrænsen for de tungeste lastbiler (over 12 tons) på de nuværende 81db.


MEPerne anerkender, at støj fra køretøjer også afhænger af vejbelægning, dæk og aerodynamikken.


Støjmærkning

Medlemmerne ønsker også at mærke støjniveauet for nye biler for at informere forbrugerne. Lignende mærkningsordninger eksisterer allerede for brændstofeffektivitet, dækstøj og CO2-emissioner.


Fare fra lydløse biler

MEPerne frygter, at lydløse el- og hybridbiler kan være farlige for cyklister og fodgængere og ønsker derfor, at det skal være et krav, at disse køretøjer fremover har lyd. Lovudkastet peger på en række standarder, der først skal udvikles for sådanne akustiske varslingssystemer.