EU-borgerskab bør ikke være til salg for nogen pris, siger Europa-Parlamentet 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
Ingen EU-medlemsstat bør tilbyde statsborgerskab for penge, siger MEP'erne M©European Union 2014 - European Parliament  

Et EU-borgerskab må ikke have et "prisskilt" på sig, siger Europa-Parlamentet i en resolution vedtaget torsdag. MEP'erne er bekymrede over visse ordninger oprettet af nogle medlemsstater, først og fremmest Malta, som indebærer "salg" af nationalt og dermed EU-statsborgerskab. Parlamentet opfordrer Kommissionen til klart at angive, om disse ordninger lever op til traktaten og dens ånd samt EU-reglerne om ikke-forskelsbehandling.Visse medlemsstater har indført ordninger, der "direkte eller indirekte" indebærer "salg" af EU-borgerskaber til borgere fra lande uden for EU, selv om alle medlemsstater forventes at handle ansvarligt med hensyn til at bevare EU's fælles værdier og resultater. Disse er uvurderlige, og der ikke kan "sættes et prisskilt på dem", siger resolutionen, der blev vedtaget med 560 stemmer for, 22 imod og 44 hverken for eller imod.


Direkte salg af unionsborgerskab underminerer den gensidige tillid som EU bygger på, påpeger resolutionen.


Parlamentet understreger også, at de rettigheder, som unionsborgerskabet giver, såsom retten til at færdes og opholde sig frit inden for EU, ikke bør behandles som "en handelsvare". Unionsborgerskabet indebærer, at man har en relation til EU. Det afhænger af personens tilknytning til EU og EU's medlemsstater eller den personlige tilknytning til EU-borgere, fastslår teksten.


Desuden vil ordninger, der giver statsborgerskab til gengæld for investeringer "kun gør det muligt for de mest velhavende tredjelandsstatsborgere at opnå unionsborgerskab, uden at der tages hensyn til andre kriterier". Ordningen implicerer derfor forskelsbehandling, bemærker Parlamentet.


Malta bør bringe sin statsborgerskabsordning i overensstemmelse med EU-værdier

Malta har for nylig taget skridt til at indføre en ordning for direkte salg af maltesisk statsborgerskab, som "automatisk indebærer direkte salg af EU-borgerskab som helhed uden noget opholdskrav".


Desuden er det ikke klart, om de maltesiske borgere vil nyde godt af ordningen, fx gennem skatteindtægter, eftersom det ikke kræves, at de udenlandske investorer skal betale skat. MEP'erne minder om "at statsborgerskab ikke kun medfører rettigheder, men også forpligtelser".


Parlamentet opfordrer Malta til at bringe landets nuværende ordning for statsborgerskab i overensstemmelse med EU's værdier. Andre medlemsstater, som også har indført ordninger, der direkte eller indirekte tillader salg af statsborgerskaber, bør gøre det samme, tilføjer resolutionen.

 

Er ordningerne i overensstemmelse med EU-reglerne?

Parlamentet opfordrer Kommissionen til at gøre det klart, om disse ordninger lever op til EU-traktaten og dens ånd, Schengengrænsekodeksen samt EU's bestemmelser om forbud mod forskelsbehandling. MEP'erne anmoder Kommissionen om at fremlægge anbefalinger med henblik på at forebygge, at sådanne ordninger undergraver de værdier, som EU bygger på, samt retningslinjer for adgang til EU-statsborgerskab via nationale ordninger.