Del denne side: 

Den nye frølovgivning bør forenkle reglerne og fremme innovation og ikke insistere på nøjagtigt samme tilgang i alle lande, sagde MEP'erne. ©BELGAIMAGE/EASYFOTOSTOCK/Zoonar/A.Varlakov  

Parlamentet afviste tirsdag EU-Kommissionens forslag til en ny lov om planteformeringsmateriale. MEP'erne var bekymrede for, at forslaget ville give Kommissionen for meget magt og ikke give medlemslandene tilstrækkeligt spillerum til at tilpasse de nye regler til deres individuelle behov. Da Kommissionen afviste at trække forslaget tilbage for at fremsætte en ny, forbedret version afsluttede Parlamentet førstebehandlingen.

 Kommissionens udkast blev forkastet med 650 stemmer mod 15.


"Dagens afstemning viser i hvor høj grad Parlamentet er utilfreds med Kommissionens forslag, som ikke lever op til sine centrale målsætninger om forenkling af reglerne og fremme af innovation. Det udløste mange bekymringer blandt parlamentarikerne, fx om sammenlægningen af 12 direktiver i én enkelt, direkte bindende forordning, som ikke vil give medlemsstaterne spillerum til at tilpasse reglerne efter deres behov", sagde formanden for Parlamentets Landbrugsudvalg, Paolo De Castro (S&D, IT).


"Som parlamentarikere, der lovgiver på lige fod med Rådet, ønsker vi at tage vores fulde ansvar for denne lovgivning. Af denne grund kan vi ikke træffe en forhastet afgørelse om dette forslag, som er afgørende for mange gartneriforeninger, virksomheder og borgere. Det høje antal af "delegerede retsakter" ville give Kommissionen ekstremt vidtgående beføjelser på nogle punkter inden for områder, som - på grund af deres følsomhed - bør defineres i lovteksten", forklarede ordfører Sergio Paolo Francesco Silvestris (EPP, IT).


"Vi beklager derfor, at Kommissionen har afvist at trække denne bredt kritiserede tekst tilbage og fremsætte en bedre. Det er klart, at udkastet til de nye regler må laves om, så det bedre respekterer de forskellige forhold i forskellige medlemsstater og skaber reelle forbedringer for alle producenter, forbrugere og miljøet. Vi håber, at medlemsstaterne vil være stærke nok til at følge Parlamentets holdning og afvise dette utilfredsstillende forslag", tilføjede De Castro.


Næste skridt

Eftersom Kommissionen afviste at trække forslaget tilbage, efter at Parlamentet havde stemt det ned, afsluttede MEP'erne førstebehandlingen og sendte deres holdning til Rådet.


Hvis Rådet støtter Parlamentets afvisning, vil lovgivningsprocessen være afsluttet. Alternativt kan Rådet ændre det oprindelige forslag fra Kommissionen. I så fald vil Parlamentet enten kunne forkaste Rådets ændringsforslag ved andenbehandlingen - og dermed lægge forslaget endeligt i graven - eller indlede forhandlinger med Rådet om den endelige ordlyd af den nye frølovgivning.