Islamisk Stat: Større europæisk og international indsats for at standse drabene 

Pressemeddelelse 
 
 
EU må tage alle midler i brug for at hjælpe de nationale og lokale irakiske myndigheder med at bekæmpe IS, herunder også militær indsats, siger MEP'erne ©Belga/AFP/JM. Lopez  

Mordene på journalisterne James Foley og Steven Sotloff samt nødhjælpsarbejderen James Haines udført af Islamisk Stat (IS) fordømmes stærkt af Europa-Parlamentet i en resolution vedtaget torsdag. EU må tage alle midler i brug for at hjælpe de nationale og lokale irakiske myndigheder med at bekæmpe IS, herunder også militær indsats, siger MEP'erne. De opfordrer indtrængende det internationale samfund til at afskære IS' ressourcer og opfordrer til, at der findes en politisk løsning på konflikten.

Oprettelsen og udvidelsen af det ”islamiske kalifat" og andre ekstremistiske gruppers aktiviteter i Irak og Syrien er en direkte trussel mod europæiske landes sikkerhed, siger MEP'erne. De understreger, at kun en varig og inklusiv politisk løsning på konflikten i Syrien på længere sigt vil bidrage til at neutralisere truslen fra IS.


Gerningsmændene bag angrebene på de civile mål samt bag henrettelserne og den seksuelle vold i Syrien og Irak må ikke gå fri af straf, siger MEP'er. De understreger, at angreb på civile på grund af deres etniske eller politiske baggrund, religion, tro eller køn kan udgøre en forbrydelse mod menneskeheden.


Afskær IS fra ressourcer
For at dæmme op for tilstrømningen af materielle og finansielle midler til IS opfordrer MEP'erne på det kraftigste til, at FN's våbenembargo og indefrysningen af aktiver håndhæves mere effektivt. EU bør også håndhæve sanktioner mod selskaber, der forhandler olie udvundet i områder kontrolleret af IS, samt afskære finansielle overførsler, der gør det muligt for IS at drive handel eller udnytte skattely.


International koalition
Resolutionen roser enkelte EU-landes beslutning om at levere militært materiel til de kurdiske myndigheder og opfordrer disse lande til at koordinere deres indsats. MEP'erne hilser de amerikanske bestræbelser på at oprette en international koalition mod IS velkommen samt Den Arabiske Ligas beslutning om at samarbejde med det internationale samfund for at bekæmpe militante i Syrien og Irak.


En sikker hjemvenden for traditionelle mindretal og alle borgere, der har været tvunget til at flygte fra deres hjem, må være det endelige mål og ansvar for alle regionale aktører og EU, siger MEP'erne.


Resolutionen blev vedtaget med håndsoprækning.