MEP'erne sætter fokus på søgemaskiner og cloud-tjenester på nettet 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

Europa-Parlamentet opfordrer EU's medlemsstater og EU-Kommissionen til at nedbryde barrierer for væksten i EU's digitale indre marked i en resolution vedtaget torsdag. MEP'erne understregede også behovet for at forhindre onlinevirksomheder i at misbruge en fremtrædende markedsposition ved at håndhæve EU's konkurrenceregler og adskille søgemaskiner fra andre kommercielle tjenester.

Det digitale indre marked kan generere yderligere 260 mia. euro om året til økonomien i EU og styrke konkurrenceevnen, siger teksten, der blev godkendt med 384 stemmer for, 174 imod og 56 undladelser. Den advarer dog om, at væsentlige udfordringer, som f.eks. markedsfragmentering, manglende interoperabilitet samt regionale og demografiske uligheder i adgangen til teknologi vil skulle løses for at dette potentiale kan blive frigjort.


Håndhævelse af EU-reglerne for onlinevirksomheder

Resolutionen understreger at "markedet for onlinesøgning er af særlig betydning for at sikre konkurrencevilkår på det digitale indre marked" og glæder sig over Kommissionens løfter om yderligere undersøgelser af søgemaskinernes praksis.


Resolutionen opfordrer Kommissionen til at "forebygge ethvert misbrug af markedsføring af sammenkoblede tjenester fra søgemaskineoperatørernes side" og understreger vigtigheden af ikke-diskriminerende online-søgning. Søgetjenesternes indeksering, vurdering, visning og rangering skal vise denne form for indgriben på en gennemsigtig og upartisk måde, siger MEP'erne.


I betragtning af den rolle, som søgemaskiner spiller for "kommercialisering af sekundær udnyttelse af opnået information" og behovet for at håndhæve EU's konkurrenceregler, opfordrede MEP'erne også Kommissionen til at "overveje forslag, der tager sigte på at adskille søgemaskiner fra andre kommercielle tjenester" på længere sigt.


Fast track telekommunikationspakken
MEP'erne understreger, at al trafik på nettet bør behandles ens og uden diskrimination. Parlamentet opfordrer medlemsstaterne til at indlede forhandlinger om telekommunikationspakken for at sætte en stopper for roaming gebyrer inden for EU, skabe bedre juridisk sikkerhed med hensyn til netneutralitet og forbedre forbrugerbeskyttelsen.


Fælles standarder for cloud computing

MEP'erne anmoder Kommissionen om at "påtage sig en ledende rolle med hensyn til at fremme internationale standarder og specifikationer vedrørende cloud computing, som muliggør privatsfærevenlige, pålidelige, fuldt ud interoperable, sikre og energieffektive cloud-tjenester".