Roaminggebyrer på brug af mobilen i udlandet og ulige adgang til internettet snart fortid  

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
After today's adoption, there will be a ban on roaming surcharges from 15 June 2017.© AP/European Union/EP  

De ekstra roaminggebyrer på brug af mobiltelefonen i andre EU-lande bliver afskaffet fra 1. juni 2017, ifølge en ny lov, som Parlamentet gav sin endelige godkendelse tirsdag. Den nye telekommunikationspakke indeholder også regler om adgang til hurtigt internet.

"Denne afskaffelse af roaminggebyrer er længe ventet af alle: almindelige mennesker, nye virksomheder, små og mellemstore virksomheder og alle former for organisationer", sagde Parlamentets hovedforhandler på forslaget Pilar del Castillo (EPP, ES) under debatten forud for afstemningen. "Takket være denne aftale vil Europa desuden blive den eneste region i verden, som garanterer åbent internet og netneutralitet ved lov. Princippet om netneutralitet vil blive direkte anvendt i de 28 medlemslande. Det sikrer også, at vi ikke har et internet i 2 hastigheder".


Roamingtillæg for at ringe, SMSe og bruge mobilen på nettet i andre EU-lande (og i EØS-lande) vil blive afskaffet fra den 15. juni 2017.


Fra den 30. april 2016 må roamingtillæg ikke overstige:

  • €0,05 i minuttet for opkald
  • €0.02 pr. tekstbeskeder (SMS), eller
  • €0,05 pr megabyte af telefonens internetforbrug

Loftet for afgifter på indgående samtaler vil blive besluttet senere i år og forventes at blive betydeligt lavere end for udgående samtaler.

 

Dækning af omkostninger og forhindring af misbrug

Hvis mobilselskaberne kan bevise, at de ikke kan få dækket deres omkostninger, samt at dette påvirker de indenlandske priser, kan de nationale tilsynsmyndigheder (for Danmarks vedkommende Erhvervsstyrelsen) under særlige omstændigheder give dem lov til at indføre mindre tillæg for at få dækket deres omkostninger. MEP'erne sikrede, at de nationale tilsynsmyndigheder vil kunne ændre eller afvise tillægsafgifter, som anses for ubegrundede.


For at beskytte industrien mod misbrug som "permanent roaming", vil mobilselskaberne i visse tilfælde stadig kunne opkræve et mindre gebyr, der er lavere end de nuværende lofter, ifølge politikken om rimeligt forbrug. De nøjagtige detaljer på dette punkt vil blive fastlagt af Kommissionen og tilsynsmyndighederne på telekommunikationsområdet.

 

Åben adgang til internettet


Den nye lovgivning forpligter internetudbydere til at behandle al trafik på ens vilkår. Det indebærer blandt andet, at de ikke må blokere for indhold, applikationer og ydelser fra udvalgte afsendere og modtagere, med mindre det er nødvendigt for at overholde retskendelser og love, forhindre overbelastning af netværk, eller bekæmpe cyber-angreb.


Hvis der er behov for sådanne styringstiltag, vil de skulle være transparente, ikke-diskriminerende og proportionale og ikke vare længere end nødvendigt.


Et mobilselskab vil dog stadig kunne tilbyde specialiserede ydelser (som f.eks. en højere internetkvalitet, som kan være nødvendig for visse ydelser), men kun på betingelse af, at dette ikke har indflydelse på den generelle internetkvalitet.

 

Performancehastighed: levér eller kompensér

MEP'erene sikrede, at internetudbydere skal give brugere, som er i gang med at tegne abonnement på fastnet eller mobilt internet, en præcis forklaring på hvilke download og upload hastigheder (i forhold til annoncerede hastigheder) de kan forvente. Enhver betydelig uoverensstemmelse, som er kontinuerlig eller finder sted regelmæssigt, vil udløse en ret til godtgørelse som f.eks. muligheden for at afslutte abonnementet eller kompensation. Den nationale tilsynsmyndighed vil være ansvarlig for at verificere, hvorvidt afvigelsen udgør et brud på kontrakten.

Current roaming caps are: 
  • €0.19 per minute for outgoing voice calls, 
  • €0.05 per minute for incoming voice calls 
  • €0.06 for text messages (SMS) and  
  • €0.20 per megabyte of mobile internet use (for domestic price plus roaming surcharge, excluding VAT)