Superbakterier: MEP'erne vil begrænse brug af antibiotika i landbruget 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
Veterinære lægemidler må ikke anvendes til at kompensere for dårligt dyrehold, siger MEP'erne ©AP Images/ European Union-EP  

For at bekæmpe den voksende resistens over for nuværende antibiotikatyper, bør anvendelse af eksisterende antimikrobielle lægemidler begrænses og nye udvikles, sagde Europa-Parlamentet torsdag. I afstemningen om en opdatering af EU-loven om veterinærlægemidler, foreslår MEP'erne at forbyde kollektive og forebyggende antibiotikabehandlinger af dyr. De støtter også tiltag til fremme af forskning i nye lægemidler.

"Mens WHO advarer om, at verden kan overgå til en post-antibiotisk tid, hvor antibiotikaresistens hvert år vil kræve flere dødsfald end kræft, er det på tide med en effektiv indsats rettet mod problemets rod", sagde Parlamentets ordfører for forslaget Françoise Grossetête (EPP, FR).


"Kampen mod antibiotikaresistens bør begynde i opdrættet. Vi ønsker især at forbyde rent forebyggende brug af antibiotika, begrænse massebehandling til særlige tilfælde, forbyde veterinær anvendelse af antibiotika, der er vigtig for humanmedicin, samt standse onlinesalg af antibiotika, vacciner og psykotrope produkter. Med disse tiltag håber vi at reducere mængden af antibiotika, som kan ende op på forbrugernes tallerkener", sagde hun.


Veterinærlægemidler må under ingen omstændigheder anvendes med henblik på at forbedre dyrenes ydeevne eller kompensere for dårligt dyrehold, siger MEP'erne, som går ind for at begrænse profylaktisk anvendelse af antimikrobielle stoffer til enkelte dyr (dvs. til forebyggelse i tilfælde, hvor der ikke er kliniske tegn på infektion). Hvis det sker, bør anvendelsen være begrundet af en dyrlæge.


For at bekæmpe antimikrobiel resistens vil den reviderede lov gøre det muligt for Kommissionen at udpege antimikrobielle stoffer, der kun må anvendes til behandling af mennesker.


Innovation
For at fremme forskningen i nye antimikrobielle stoffer støtter MEP'erne indførelse af incitamenter som f.eks. længere beskyttelse af teknisk dokumentation om nye lægemidler, kommerciel beskyttelse af innovative aktive stoffer samt beskyttelse af betydelige investeringer i data, der har til formål at forbedre et eksisterende antimikrobielt produkt eller bevare det på markedet.


Torsdag stemte MEP'erne også om en betænkning af Claudio Ciprian Tănăsescu (S&D, RO), som ændrer en eksisterende lov for at forbedre markedsføringsproceduren for veterinærlægemidler, som skal adskilles fra lægemidler til mennesker.


Næste skridt
Begge forslag blev godkendt ved håndsoprækning. MEP'erne vedtog også at  indlede forhandlinger med Ministerrådet og Kommissionen i løbet af de kommende uger, med henblik på at nå frem til en førstebehandlingsaftale på begge forslag.