Politisamarbejde: Europol får nye beføjelser til styrket terrorbekæmpelse 

Pressemeddelelse 
 
 
Europol headquarters are located in The Hague, Netherlands. © Europol 2016  

EU's politiagentur Europol vil snart kunne intensivere kampen mod terrorisme, cyberkriminalitet og andre former for kriminalitet samt reagere hurtigere på trusler, takket være nye regler for Europol godkendt af Parlamentet onsdag. De nye beføjelser kommer med solid databeskyttelse og øget demokratisk kontrol.

De nye regler, som Parlamentets og Rådets forhandlere indgik en politisk aftale om i november sidste år, vil styrke Europols mandat og sikre, at agenturet bedst muligt kan imødegå den stigende grænseoverskridende kriminalitet og terrortrusler. Det vil især blive lettere for agenturet at oprette specialiserede enheder, der omgående kan reagere på nye trusler. Den nye lov giver også klare regler for eksisterende enheder og centre som f.eks. det europæiske Counter Terrorism Centre, der begyndte sit arbejde den 1. januar i år.


"De nye regler for Europol er et solidt lovgivningsmæssigt værktøj, der vil bidrage til at øge sikkerheden for de europæiske borgere", sagde Parlamentets hovedforhandler Agustín Díaz de Mera (EPP; ES) forud for afstemningen


 

Hurtigere fjernelse af terrorpropaganda

Europol vil få mulighed for at udveksle oplysninger direkte med private enheder såsom firmaer eller NGO'er, hvilket vil gøre det muligt for agenturet at handle hurtigere. For eksempel vil Europol kunne tage direkte kontakt til udbydere af sociale medier som Facebook for at få en side oprettet af IS slettet for dermed at forhindre spredning af propaganda fra terrororganisationer.

 

Mere informationsudveksling mellem medlemslandene

Aftaleteksten understreger, at medlemslandene bør sikre, at Europol har alle nødvendige informationer til sin rådighed, så der ikke opstår kommunikationssvigt i kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet.


For at tilskynde medlemslandene til i højere grad at udveksle oplysninger bør Europol årligt rapportere til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter om, hvilke informationer, de har modtaget fra medlemslandene.


 

Databeskyttelse og demokratisk kontrol

Under forhandlingerne fik MEP'erne sikret, at Europols nye beføjelser vil gå hånd i hånd med øget databeskyttelse og parlamentarisk kontrol. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (European Data Protection Supervisor, EDPS) vil være ansvarlig for at overvåge Europols arbejde, og der vil blive indført en klar klageprocedure i henhold til EU-retten.


For at sikre demokratisk kontrol vil Europols arbejde blive overset af en fælles parlamentarisk kontrolgruppe med medlemmer fra både de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet.


Næste skridt

Forordningen træder i kraft den 20. dag efter offentliggørelse i EU-Tidende. Dens bestemmelser vil være gældende fra den 1. maj 2017.