Parlamentets midtvejsvalg: 14 næstformænd og 5 kvæstorer valgt 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
Parlamentet har valgt 14 næstformænd og 5 kvæstorer  

Efter tirsdagens formandsvalg valgte MEPerne onsdag 14 næstformænd i to valgrunder. For at opnå valg skulle kandidater have et absolut flertal af de afgivne, gyldige stemmer. De nye næstformænd repræsenterer 6 forskellige politiske grupper i Parlamentet. MEPerne valgte også 6 kvæstorer ved akklamation.

Næstformænd valgt i første runde:


1. Maired McGUINNESS (EPP, IE) 466
2. Bogusław LIBERADZKI (S&D, PL) 378
3. David-Maria SASSOLI (S&D, IT) 377
4. Rainer WIELAND (EPP; DE) 336
5. Sylvie GUILLAUME (S&D, FR) 335
6. Ryszard CZARNECKI (ECR, PL) 328
7. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO (EPP, ES) 323
8. Evelyne GEBHARDT (S&D, DE) 315
9. Pavel TELIČKA  (ALDE, CZ) 313
10. Ildikó GÁLL-PELCZ (EPP, HU) 310


Antal stemmer afgivet: 680

Blanke eller ugyldige: 62

Gyldige afgivne stemmer: 618

Absolut flertal: 310

 

Næstformænd valgt i anden runde

11. Ioan Mircea Pasçu (S&D, RO) 517

12. Dimitrios Papadimoulis (GUE/ NGL, EL) 469

13. Ulrike Lunacek (Greens/EFA, AT) 441

14. Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE) 393


Antal stemmer afgivet i anden runde: 672

Blanke eller ugyldige: 34

Gyldige afgivne stemmer: 638

Absolut flertal: 320Næstformændenes rækkefølge afspejler den rækkefølge, som de er blevet valgt i.Kvæstorer

Onsdag eftermiddag valgte Parlamentet også 5 kvæstorer ved akklamation. Derefter stemte MEPerne elektronisk om kvæstorernes rækkefølge:


Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR) 459

Andrey Kovatchev (EPP, BG) 432

Vladimir Manka (S&D, SK) 332

Catherine Bearder (ALDE, UK) 313

Karol Karski (ECR, PL) 213Følg valget via EP LIVE

Live opdateringer på @EuroParlPress