Robotter og kunstig intelligens: MEPerne opfordrer til EU-regler om erstatningsansvar 

Pressemeddelelse 
 
 
As human-robot interactions become commonplace, MEPs stress that EU-wide rules are needed to guarantee a standard level of safety and security ©AP Images/European Union - EP  

Der er behov for EU-regler om robotteknologi, som er et område i hastig udvikling, f.eks. til at håndhæve etiske standarder eller fastslå, hvem der har ansvaret for en ulykke med en førerløs bil, siger MEPerne i en resolution vedtaget torsdag.

MEPerne anmoder EU-Kommissionen om at foreslå regler om robotteknologi og kunstig intelligens for fuldt ud at kunne udnytte deres økonomiske potentiale og sikre et vist niveau af sikkerhed og tryghed. De bemærker, at der bliver planlagt reguleringsmæssige standarder for robotter i flere lande og påpeger, at EU må gå forrest med hensyn til at fastsætte disse standarder for ikke at blive tvunget til at følge standarder fastsat uden for Europa.


Parlamentets ordfører Mady Delvaux (S&D, LU) sagde: ”Jeg er glad for, at plenarforsamlingen vedtog min rapport om robotter, men også skuffet over, at højrefløjskoalitionen bestående af ALDE, EPP og ECR nægtede at tage de potentielle negative konsekvenser på jobmarkedet i betragtning. De forkastede en åbensindet og fremskuende debat og ignorerede borgernes bekymringer”.


Regler om erstatningsansvar

MEPerne understreger, at der er et presserede behov for at foreslå lovgivning, der kan afklare spørgsmål om erstatningsansvar, særligt for selvkørende biler. De opfordrer til en obligatorisk forsikringsordning og en supplerende fond, der skal sikre, at ofre for ulykker, der involverer førerløse biler, bliver fuldt kompenseret.


MEPerne beder også Kommissionen om på længere sigt at overveje at etablere en særlig juridisk status for robotter for at kunne fastslå, hvem der er ansvarlig, hvis de forårsager skader.


Den hastige udvikling af robotter vil potentielt kunne føre til ændringer af arbejdsmarkedet gennem skabelse, overførsel og tab af visse jobs. MEPerne opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at følge sådanne udviklinger tæt.

 

Kodeks for etisk adfærd og nyt europæisk agentur for robotteknologi

Den stigende anvendelse af robotteknologi rejser også etiske spørgmål, for eksempel med hensyn til privacy og sikkerhed, siger MEPerne. De foreslår en frivillig etisk adfærdskodeks for robotteknologi for forskere og udviklere for at sikre, at robotterne fungerer i overensstemmelse med juridiske og etiske standarder, samt at robotternes design og brug respekterer menneskelig værdighed.

MEPerne anmoder også Kommissionen om at overveje at oprette et europæisk agentur for robotteknologi og kunstig intelligens, som skal sikre offentlige myndigheder teknisk, etisk og lovgivningsmæssig ekspertise.


Resolutionen blev vedtaget med 396 stemmer for, 123 imod og 85 undladelser. Kommissionen vil ikke være forpligtet til at følge Parlamentets henstillinger, men vil skulle angive sine grunde, hvis den vælger ikke at gøre det.


Baggrundsinformation:


Ifølge International Federation of Robotics steg salget af robotter med gennemsnitligt 17% om året mellem 2010 og 2014. I 2014 alene steg salget med 29% på verdensplan.

Robot sales 
  • Robot sales rose by an average of 17% per year between 2010 and 2014, and by 29% worldwide in 2014 alone.