Biludledninger: MEPerne kræver, at EU Kommissionen og medlemslandene får ryddet op 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

Det var kendt for EU-landene og EU-Kommissionen for mere end ti år siden, at udledningen af nitrogenoxid (NOx) fra dieselbiler var langt højere under virkelige kørselsforhold end i laboratorietests. De bør nu handle hurtigt for at forbedre testene og kontrollere nye biler på de europæiske veje, siger MEPerne i deres anbefalinger vedtaget tirsdag.

I en separat afstemning vedtog de ændringsforslag til EU’s regler for typegodkendelser for at gøre miljø- og sikkerhedstests mere uafhængige samt indføre skrappere kontrol med biler, der allerede kører på vejene.

De ikke-lovgivende anbefalinger til Kommissionen og Rådet står i den endelige rapport fra undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien (EMIS).


MEPerne konkluderede, at selv om Kommissionen og medlemslandene allerede for mere end 10 år siden vidste, at dieselbilers udledning af nitrogenoxid (NOx) i laboratorietests adskiller sig markant fra de udledninger, der måles på vejene, undlod de at handle hensigtsmæssigt for at beskytte luftkvaliteten og folkesundheden.


Desuden var der ingen myndigheder i medlemslandene, der havde mistanke om eller søgte efter ”manipulationsanordninger”, og de udførte udelukkende standard typegodkendelsestests. Heller ikke Kommissionen gav udtryk for nogen mistanke. Efter emissionsskandalen kom frem i september 2015 forventede Kommissionen at medlemslandene undersøgte sagen og pressede ikke på for yderligere handling. På deres side har medlemslandene undladt at straffe bilproducenterne eller at kræve tilbagekaldelser af biler med fejl, bemærker betænkningen.

 

Anbefalinger til forbedring af EU-lovgivningen og sikre, at reglerne overholdes

De væsentligste anbefalinger er:


  • ansvaret for alle tiltag, som skal forbedre luftkvalitet og lovgivning om emissioner bør placeres hos en enkelt Kommissær og under et enkelt generaldirektorat for at forbedre tilsyn og fokus

  • der bør hurtigt vedtages EU-lovgivning om emissioner under reelle kørselsforhold. Testene bør omfatte en bred vifte af kørselsforhold samt ikke-forudsigelige variationer for at opdage ulovlige manipulationsanordninger

  • bilkøbere, der er berørt af skandalen, bør modtage økonomisk kompensation fra de involverede bilproducenter. Kommissionen bør også foreslå regler for et fælles, harmoniseret EU-godtgørelsessystem for at  styrke forbrugerbeskyttelsen

  • der bør vedtages nye regler for typegodkendelser hurtigst muligt med henblik på at indføre nye EU-tilsyn med systemet og klart definere ansvarsområder

MEPernes forslag til nye regler for godkendelse af biler

I en separat afstemning vedtog Parlamentet sine ændringer til EU Kommissionens lovforslag om typegodkendelser, som skal forbedre kontrollen med det arbejde som udføres af testcentre og de nationale myndigheder, som godkender køretøjer til salg. Kontrollen med biler, der allerede kører på vejene bør styrkes og Kommissionen bør bedre kunne føre tilsyn med de nationale myndigheders arbejde og i nogen tilfælde også selv teste bilerne.


Hvert år bør EU-landene teste mindst 20% af de bilmodeller, der kom på markedet i landet året før. Bilproducenter, der forfalsker testresultater bør kunne idømmes bøder på op til 30.000 euro pr. køretøj, siger teksten. Bødeindtægter bør gå til at styrke tilsynet med markedet, gavne de berørte forbrugere eller til miljøbeskyttelse, tilføjer MEPerne.

 

Næste skridt

De vedtagne ændringer til Kommissionens lovforslag om typegodkendelser blev sendt tilbage til Udvalget om det indre marked med henblik på at indlede forhandlinger med Rådet og Kommissionen. Rådet mangler endnu at vedtage sit forhandlingsmandat, inden forhandlingerne kan gå igang.

Hvem er involveret 
Draft recommendation following the inquiry into emission ........ 
Hvem er involveret 
Inquiry into emission measurements in the automotive sector