Europæiske kulturhovedstader 2020-2033 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Endelig liste med værtslande for europæiske kulturhovedstæder er vedtaget
  • Kandidatlande eller mulige kandidatlande kan deltage
  • EFTA/EØS-lande kan også udpege en kulturhovedstad hvert tredje år

Hvert år kan to medlemslande udpege en by som vært for europæisk kulturhovedstad, og for første gang kan EFTA/EØS-lande deltage i programmet en gang hvert tredje år.

Formålet med de europæiske kulturhovedstæder er at sikre og promovere kulturernes rigdomme og forskelligheder og fremme borgernes følelse af kulturelt sammenhold. Kulturprogrammet og de kulturelle investeringer, der følger med årets kulturhovedstad, kan bidrage til genopbygning og langsigtet bæredygtig udvikling af byerne.

Udvælgelse af europæisk kulturhovedstad

Seks år før et medlemsland er vært for europæisk kulturhovedstad, arrangerer det en konkurrence for at udvælge en by. Et panel af uafhængige europæiske og nationale eksperter laver den første liste over potentielle kandidatbyer. I konkurrencens anden del vurderer panelet de enkelte emner og vælger en by i hvert land, baseret på et kulturprogram, som er specielt udtænkt til den by. Kulturprogrammet bør have en stærk europæisk dimension og være en del af en langsigtet strategi med bæredygtig indflydelse på den lokale økonomi, kultur og sociale udvikling.

Den foreløbige aftale med Rådet og Kommissionen blev godkendt med 606 stemmer for, 54 imod og 6 undladelser.

“Det europæiske kulturhovedstadsinitiativ har vist sig at være meget effektivt med hensyn til at skabe bånd og en følelse af at høre til mellem de europæiske borgere. Jeg er meget tilfreds med den udvidelse, som blev vedtaget idag, den vil styrke de kulturelle bånd, vi deler med vores nabolande”.

Santiago FISAS AYXELÀ (EPP, ES)