Kommissionen, medlemslandene og producenter bør indføre tiltag, der sikrer, at forbrugere kan drage fordel af højkvalitetsprodukter, der kan repareres og opgraderes.

 

 • MEP’erne ønsker, at fysiske produkter og software bliver lettere at reparere/opdatere
 • De er fortalere for, at indbygget forældelse håndteres og at reservedele bliver billigere
 • 77% af de europæiske borgere ville foretrække at reparere deres produkter fremfor at købe nye

 

 

Parlamentet ønsker at fremme en længere produktlevetid, særligt ved at håndtere programmeret forældelse for fysiske produkter og software.

Parlamentets anbefalinger inkluderer:

 • Robuste kvalitetsprodukter der nemt kan repareres: der skal etableres “minimum modstandskriterier” fra designstadiet for alle produktkategorier
 • Hvis en reparation tager længere tid end en måned, bør garantien forlænges, så den matcher reparationstiden   

 • Medlemslandene bør skabe incitamenter, der fremmer produktionen af holdbare produkter, som kan repareres, og som styrker reparationer og salg af genbrugsprodukter - dette kan hjælpe med at skabe arbejdspladser og reducere mængden af affald

 • Forbrugere bør have mulighed for at henvende sig til en uafhængig reparatør: tekniske, sikkerhedsmæssige eller software-løsninger, der kun kan repareres af bestemte virksomheder eller aktører, bør modvirkes

 • Vigtige komponenter, såsom batterier og LED-komponenter, bør ikke fastgøres i produkterne, medmindre det skyldes sikkerhedsmæssige hensyn
 • Reservedele, som er uundværlige for produkternes funktionsevne og sikkerhed, bør stilles til rådighed ”til en pris, der svarer til produktets art og levetid”

 • En definition på EU-niveau af ”planlagt forældelse” og et system, der kan teste og opspore ”indbygget forældelse”, bør indføres sammen med ”passende afskrækkende foranstaltninger for producenter”

EU-etiket skal oplyse forbrugerne bedre

Parlamentet anmoder Kommissionen om at overveje en ”frivillig europæisk etiket”, der især dækker produktets holdbarhed, miljømæssige designfunktioner, mulighed for at blive opgraderet i takt med den teknologiske udvikling samt produktets reparationsevne. 

MEP’erne foreslår også, at man udvikler en ‘brugsmåler’ for de mest relevante forbrugsprodukter, især for store elektriske apparater, for at sikre bedre information til forbrugerne.    

Betænkningen blev vedtaget med 662 stemmer for, 32 imod og 2 undladelser.

Citat

Pascal Durand (Greens/EFA, FR), ordfører, sagde: “Vi må gøre det muligt at reparere alle produkter på markedet. Vil må sikre, at batterier ikke længere limes ind i et produkt, men skrues ind, så vi ikke behøver smide en telefon ud, når batteriet dør. Vi skal sørge for at forbrugerne er opmærksomme på, hvor længe produkterne holder, og hvordan de kan repareres”.

Hurtige fakta

Ifølge en Eurobarometerundersøgelse fra 2014 ønsker 77% af forbrugerne at reparere deres produkter fremfor at købe nye, men bliver i sidste ende nødt til at kassere dem, fordi prisen på reparationen samt serviceniveauet afskrækker dem. 

Procedure: ikke-lovgivende resolution (initiativbetænkning)

Pascal Durand (Greens/EFA, FR), ordfører, sagde: “Vi må gøre det muligt at reparere alle produkter på markedet. Vil må sikre, at batterier ikke længere limes ind i et produkt, men skrues ind, så vi ikke behøver smide en telefon ud, når batteriet dør. Vi skal sørge for at forbrugerne er opmærksomme på, hvor længe produkterne holder, og hvordan de kan repareres”.

Pascal Durand (Greens/EFA, FR) 
Eurobarometer survey 
 • According to a 2014 Eurobarometer survey, 77% of EU consumers would rather repair their goods than buy new ones, but ultimately have to replace or discard them because they are discouraged by the cost of repairs and the level of service provided. 
Reparationer og reservedele bør være lettere tilgængelige - ©AP Images/European Union-EP