Særligt udvalg skal undersøge mangler i kampen mod terrorisme 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

MEP’erne godkendte oprettelsen af et særligt 12-måneders udvalg, som skal adressere de praktiske og lovgivningsmæssige mangler i bekæmpelsen af terrorisme i hele EU.

  • Udvalget skal se på de eksisterende redskaber til terrorbekæmpelse
  • Opdage mangler i grænseoverskridende samarbejde på rets- og informationsdelingsområdet
  • Se på hvordan de grundlæggende rettigheder påvirkes

 

Det særlige udvalg skal undersøge og evaluere omfanget af terrortruslen på europæisk jord og se nærmere på mulige fejlfunktioner, som kan have gjort det muligt at udføre de seneste terrorangreb i EU-lande.   

Udvalget skal især se nærmere på:

  • Gennemførelsen af eksisterende foranstaltninger inden for rammerne af ekstern grænseforvaltning

  • Mangler ved deling af retslige, retshåndhævende og efterretningsoplysninger mellem medlemslandene

  • Interoperabiliteten mellem europæiske informationsdelingsdatabaser

  • Hvordan EU’s anti-terrorlovgivning påvirker de grundlæggende rettigheder

  • Radikalisering og effektiviseringen af radikaliseringsprogrammer

  • Hvidvaskning af penge og terrorfinansiering, herunder forbindelser til organiseret kriminalitet

  • Best practice i forhold til beskyttelse af bløde terrormål og kritisk infrastruktur såsom lufthavne og togstationer

 

Hurtige fakta

Det særlige udvalg vil bestå af 30 MEP’ere. Dets mandatet løber i 12 måneder fra det konstituerende møde, men vil kunne forlænges. Udvalget skal udarbejde en midtvejsrapport og en endelig rapport, som indeholder konkrete resultater og anbefalinger.

Udvalget vil tage på besøg og afholde høringer med andre EU-institutioner, relevante agenturer, nationale parlamenter, regeringer fra både medlemslande og lande uden for EU, retshåndhævende myndigheder, efterretningstjenester, dommere og organisationer for terrorofre. Grundet oplysningernes sensitive karakter, forventes nogle møder at blive holdt bag lukkede døre. 

Mandatet for udvalget blev vedtaget med 527 stemmer for, 73 imod og 36 undladelser.