State of the Union: Lad os udnytte dette momentum og skabe en ambitiøs fremtid 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

 

  • Køreplan til EU 2025 baseret på demokratiske værdier og effektiv beslutningstagning
  • Komplet forsvars-, sikkerheds-, energi-, digital-, monetær- og kapitalmarkedsunion
  • Etablering af EU-agenturer for arbejdstagerrettigheder, cybersikkerhed og terrorbekæmpelse

 

De politiske grupper udtrykte tilfredshed med Kommissionsformand Jean-Claude Junckers ambitiøse vision for et stærkt og forenet Europa 2025 i den årlige State of the Union debat onsdag.

Planer for forsvar, sikkerhed, lovlig migration, international handel, social ligestilling og styrkelse af EU’s budgetkapacitet og demokratiske beslutningstagningsproces blev debatteret med lederne af de politiske grupper i en tre timer lang debat.

 

Europa-Parlamentets formand Antonio Tajani bød Kommissionsformand Jean-Claude Juncker, kommissærkollegiet og det estiske formandskab for Rådet velkommen til Europa-Parlamentet til den årlige State of the Union debat. Han redegjorde for de europæiske borgeres forventninger til bedre samarbejde mellem EU-institutionerne og medlemslandene om migration, terrorisme, økonomisk vækst og sociale rettigheder.

 

Klik på talerens navn for at høre indlægget i sin helhed

Budgetstabilitet, flere i arbejde end nogensinde før og fortsat økonomisk opsving giver mulighed for en ambitiøs reform af EU baseret på frihed, lige rettigheder og retsstatsprincippet, sagde Juncker.

Kommissionsformanden annoncerede også forslag om en europæisk finansminister, lovlig migration, cybersikkerhed, arbejdstagernes frihed og rettigheder, international handel og forsvarsunionen, som Parlamentet og Rådet vil skulle drøfte og træffe beslutninger om inden udgangen af denne mandatperiode. For at sikre en stærk union ønsker Juncker desuden, at formandskabet for både Kommissionen og Det Europæiske Råd skal gå til den Spitzenkandidat, der får størst opbakning ved næste EU-valg i juni 2019.

 

Juncker1   Juncker2   Juncker3   Juncker4   Juncker5

Læs hele Junckers tale her.

 

EPP-gruppens formand Manfred Weber (DE) udtrykte tilfredshed med Junckers vision om at uddybe EU: ”Verden venter ikke på os”, sagde han, men understregede også folks bekymringer fx i forhold til globaliseringen. ”Vi har brug for en social markedsøkonomi” og for at ”sikre vores grænser for at standse den illegale migration”, tilføjede han. Folk er chokerede over udviklingen i Tyrkiet: ”Tyrkiet kan ikke blive fuldt medlem af EU”. Folk bliver desuden bange, når de ser mod øst: ”Vi har brug for en stærk europæisk forsvarsunion for at forsvare den europæiske levevis”, sagde Weber, som også ønsker at stoppe Nordstream II.

 

S&D-gruppens leder Gianni Pittella (IT) foreslog, at EU-landene ”slår ned på alle multinationale virksomheder, som snyder skattemyndighederne og forpligter dem til at betale tilbage”, samt vedtager foranstaltninger ”mod udnyttelse af unge” og en ”børnegaranti”, der skal sikre uddannelse og husly for alle børn i EU. På migrationsområdet opfordrede han Kommissionen til at vise ”mod til at åbne for lovlige veje”, da det ikke er tilstrækkeligt blot at lukke de ulovlige.

 

Syed Kamall (ECR, UK) understregede, at hvis Europa virkeligt ønsker at beskytte borgerne, ”kan Europa ikke være protektionistisk”. For at den europæiske økonomi kan trives, må vi skabe flere muligheder, ikke flere regler, sagde han og tilføjede, at ”EU’s vækstplaner ikke skaber job. Virksomheder skaber job”. Folk uden for Europa-Parlamentet vil være sikre på, at vi ”fortsætter med at stabilisere skibet og ikke sætter sejl ind i endnu større storme”, konkluderede han.

 

ALDE-leder Guy Verhofstadt (BE) sagde, at Junckers tale var ”fuld af visioner og ambitioner for 2019”, til dels fordi ”meget har ændret sig” efter ”det populistiske forår” blev bremset i Østrig, Holland og Frankrig. ”Velkommen allesammen på fornuftens side”, sagde han og tilføjede med reference til, at et flertal af EU-borgere ønsker mere handling på europæisk plan, at ”kun Nigel Farage forstår det ikke”. ”EU er nødvendig for at for at gå imod ekstreme højreregeringer”, tilføjede han.

 

Patrick Le Hyaric, næstformand i GUE-gruppen, foreslog, at Juncker-fonden gøres til ”en stor social- og miljøfond”. ”Der er et presserende behov for at forlade konkurrence-EU og bygge en union, som kombinerer social humanisme og økologiske fremskridt med et retfærdigt direktiv for udstationerede arbejdstagere, mindsteløn, pensionsbeskyttelse, fattigdomsbekæmpelse og ligestilling mellem mænd og kvinder”, uddybede han.

Philippe Lamberts (BE), medformand for De Grønne, foreslog at ”forene de europæiske borgere med selve ideen om EU”. For at gøre dette burde Junckers tale have forsøgt at ”mindske uligheder”, ”begrænse vores økologiske aftryk til de grænser, som naturen sætter”, ”omdanne handelspolitikken”, ”fastfryse CETA”, ”slippe af med glyphosat og styrke definitionen på hormonforstyrrende stoffer”, tilføjede han.

 

”Du har intet lært af Brexit”, hævdede Nigel Farage (EFDD, UK), som kritiserede Junckers forslag om at uddybe den europæiske integration ”uden folkets samtykke”. EU-Kommissionens holdning til Polen og Ungarn mindede ham om det tidligere sovjetregime, tilføjede han.

 

Harald Vilimsky (ENF, AT) understregede, at ENF ikke ønsker, at den ”mislykkede” euro skal brede sig og modsætter sig en forsvarsunion og fri bevægelighed for arbejdstagere inden for EU. De indre grænser skal opretholdes for at stoppe ”millioner af afrikanere og arabere, der oversvømmer unionen”, konkluderede han.

Bemærkninger fra det estiske formandskab.

Junckers afsluttende bemærkninger.

 

Jean-Claude Juncker fremlægger en ambitiøs vision for et stærkt og forenet Europa