Hormonforstyrrende stoffer i pesticider: Parlamentet blokerer forslag og kritiserer smuthuller 

Pressemeddelelse 
 
 
Some pesticides contain endocrine disruptors despite the fact that they are considered "a global threat" by a recent UN report.  

 

  • MEP’ere nedlægger veto mod kontroversielt forslag om videnskabelige kriterier
  • MEP’erne modsætter sig dermed at udelade stoffer med hormonforstyrrende egenskaber
  • Kommissionen skal fremsætte et nyt forslag hurtigst muligt

Parlamentet blokerede onsdag et forslag fra Kommissionen, som ville have betydet, at visse kemikalier i pesticider ikke ville være blevet identificeret som hormonforstyrrende.

MEP’erne mener, at Kommissionen overtrådte sit mandat ved at foreslå, at en række stoffer skal udelades fra listen over hormonforstyrrende stoffer. Dette gælder blandt andet pesticider, som netop er skabt til at angribe en organismes hormonsystem.

Næste skridt

Det var MEP’erne Jytte Guteland og Bas Eickhout som foreslog at nedlægge veto mod kommissionens forslag, og indvendingen blev stemt igennem i Parlamentet med 389 stemmer for og 235 imod. 70 undlod at stemme. Dermed var der absolut flertal, hvilket var nødvendigt for at modsætte sig Kommissionens forslag.

Kommissionen skal således tilbage til tegnebrættet for at udforme en ny version af teksten med Parlamentets indvendinger in mente.

 

Baggrund

Ifølge den nuværende EU-lovgivning må et pesticid ikke have en hormonforstyrrende effekt på organismer uden for målgruppen. For at implementere denne regel har EU brug for en liste over videnskabelige kriterier for at identificere hormonforstyrrende egenskaber i kemiske stoffer.

Kommissionens forslag drejer sig om disse videnskabelige kriterier til at identificere hormonforstyrrende effekter af kemiske stoffer. Identifikationen af kriterierne er første skridt på vejen mod at mindske udbredelsen af hormonforstyrrende stoffer og dermed beskytte borgernes helbred.

En dom fra EU-Domstolen fra december 2015 betød, at Kommissionen brød EU-lovgivningen, da den ikke rettidigt havde publiceret kriterierne for identifikationen af hormonforstyrrende stoffer. Dette skulle være sket ved udgangen af 2013, og Parlamentet har flere gange opfordret EU til at slå hårdt ned på disse stoffer.

En rapport fra UNEP/WHO har kaldt hormonforstyrrende stoffer en ”global trussel” med henvisning til det stigende antal af hormonelle lidelser blandt mennesker og dyr. Ifølge rapporten kan hormonforstyrrende stoffer medføre negative reproduktive virkninger (infertilitet, kræft og misdannelser), og påvirke skjoldbruskkirtlen, hjernefunktionen, metabolisme, insulin og blodsukker samt medføre overvægt.