Stærkere sikkerhedskontrol ved Europas grænser 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

 

  • fælles database for indrejse, udrejse og nægtet indrejse af ikke-EU-borgere
  • skal registrere personer med og uden visumpligt, som har lov at blive i op til 90 dage
  • skal reducere irregulær migration og hjælpe med at bekæmpe organiseret kriminalitet

Parlamentet har onsdag givet grønt lys til et fælles elektronisk system for hurtigere kontrol ved Schengens ydre grænser samt registrering af alle rejsende fra ikke-EU-lande.

Det nye ind- og udrejsesystem (EES) skal efter planen registrere oplysninger om ikke-EU-borgere, herunder deres navne, rejsedokumenter, fingeraftryk og billede samt hvor og hvornår de rejste ind og ud af Schengen-området.

 

Dette vil både gælde rejsende med og uden visumpligt, som rejser ind på et kortvarigt ophold på op til 90 dage. Registreringen sker, når en person krydser, eller forgæves forsøger at krydse, Schengens ydre grænser.

 

EES vil gøre det lettere at holde styr på, hvorvidt de rejsende holder sig inden for de tilladte 90 dages ophold over en periode på 180 dage.

 

Systemet skal erstatte det manuelle arbejde med at stemple pas. Dermed bliver det hurtigere at krydse grænsen, mens det samtidig bliver lettere at opdage både dokumentfalsk og personer, der bliver i en længere periode, end de har tilladelse til. 

 

Opbevaring af information

 

  • Informationen om de rejsende vil som udgangspunkt blive opbevaret i tre år. Dog i fem år i tilfælde, hvor en person er blevet længere end tilladt
  • Information, som bliver opbevaret i EES, vil kunne tilgås i kampen mod terror og anden grov kriminalitet

 

Adgang til information

 

Informationen, som registreres af EES, vil blive delt med kontrolstederne ved den ydre grænse for dermed at forhindre illegal indrejse og spore personer, der bliver i længere tid end tilladt.

 

  • Informationerne i det nye system vil være tilgængelige for grænse- og visummyndigheder samt for Europol
  • Nationale asylmyndigheder får ikke adgang til EES

 

Bulgarien og Rumænien er med i EES

 

EES vil blive anvendt af EU-lande, som enten er fuldgyldige medlemmer af Schengen, eller som blandt andet:

  • har fået færdiggjort deres Schengen-evaluering
  • har fået passiv adgang til det centrale visuminformationssystem VIS

 

Dermed bliver også Bulgarien og Rumænien en del af EES, selvom de ikke er medlemmer af Schengen.

 

Citat

Augustin Diaz de Mera (EPP, ES), som er ansvarlig for arbejdet med loven i Parlamentet, siger: “Ind- og udrejsesystemet vil tillade hurtigere og sikrere grænseovergange. Det vil samtidig hjælpe med at opdage terrorister og andre kriminelle, der gemmer sig bag en falsk identitet”.

 

Næste skridt

 

Lovforslaget, som allerede uformelt var aftalt med EU-landene, blev godkendt af Parlamentet onsdag med 477 stemmer for og 139 imod. 50 undlod at stemme.

 

Parlamentet har samtidig stemt for ændringer af Schengen-grænsekodekset, som var nødvendige for at integrere det nye ind- og udrejsesystem. Det skete med 496 stemmer for og 137 imod, mens 32 undlod at stemme.

 

EES forventes at være klar i 2020.

 

 

Baggrund

 

Forslaget om et ind- og udrejsesystem er en del af en lovpakke fra Kommissionen; den såkaldte ”smart borders package”, som blev præsenteret i april 2016. Prisen for EES anslås at blive 480 millioner euro.

Det elektroniske ind- og udrejsesystem vil gøre livet lettere for rejsende og samtidig føre til bedre kontrol ©AP Images/European Union-EP  
Passport border control ©AP Images/European Union-EP