Online-handel: Parlamentet styrker beskyttelsen mod svindlere 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
De nye regler skal være med til at øge forbrugernes tillid til e-handel på tværs af landegrænser. ©AP Images/European Union-EP  
 • 37% af onlinebutikker og bookingsider inden for rejser, underholdning, tøj, elektronik eller forbrugslån forbrød sig mod EU’s forbrugerlovgivning i 2014
 • Nationale myndigheder vil få mere magt til at stoppe svindel på nettet
 • Koordineret indsats på tværs af EU for at bekæmpe lovovertrædelser

 

MEP’erne vedtog tirsdag nye EU-regler, som skal beskytte forbrugerne bedre mod svindel og gøre det lettere at sætte en stopper for uredelige erhvervsdrivende.

Nationale myndigheder vil få flere beføjelser til at bekæmpe overtrædelser af forbrugerlovgivningen på nettet, og samtidig vil de enkelte lande få bedre mulighed for at koordinere deres indsats på tværs af EU.

 

Dette vil ske som led i en opdatering af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. De nye regler har til formål at lukke smuthuller i lovgivningen, som i øjeblikket forstærkes af, at de enkelte EU-lande ikke har de samme muligheder for at håndhæve reglerne.

 

Derfor understreger Parlamentet, at myndighederne som minimum skal have mulighed for bland andet at:

 

 • anmode om information fra domæneregistre og banker for at identificere uredelige erhvervsdrivende

 

 • købe varer eller tjenesteydelser som testkøb, om nødvendigt under skjult identitet (såkaldt mystery shopping)

 

 • kræve, at der vises en advarsel til forbrugere, eller give internetudbyderen besked på at slette eller begrænse adgangen til en hjemmeside eller app, hvis der ikke findes andre måder at stoppe en overtrædelse på

 

 • pålægge sanktioner såsom bøder og tvangsbøder

 

 • forsøge at få virksomheden til at tilbyde passende kompensation til kunder samt at informere disse om, hvordan de kan søge om erstatning

 

Bekæmpelse af omfattende overtrædelser

 

Kommissionen vil koordinere indsatsen i sager, hvor en overtrædelse skader eller må antages at kunne skade forbrugernes fælles interesser i mindst to tredjedele af medlemsstaterne, der tilsammen tegner sig for mindst to tredjedele af EU’s samlede befolkning.

 

 

Et af Parlamentets centrale krav i løbet af forhandlingerne med Rådet, var at involvere forbrugerorganisationerne i højere grad. De kan indtage en proaktiv rolle ved at advare om mulige overtrædelser, eftersom de måske får kendskab til dem tidligere end myndighederne.

 

Citat

 

Olga Sehnalová (S&D, CZ), ansvarlig for forhandlingerne i Parlamentet, siger: “De nye regler vil forstærke og forbedre samarbejdet mellem alle aktører, som arbejder med forbrugerbeskyttelse. På den måde kan de lettere overvåge, hvorvidt reglerne overholdes, og håndtere tværnationale overtrædelser. De nationale myndigheder, Kommissionen og forbrugerorganisationerne vil sammen sørge for, at vi effektivt kan bekæmpe uredelige erhvervsdrivende, både online og offline, og styrke forbrugernes rettigheder i det indre marked.”

 

Næste skridt

 

Den nye lovblev vedtaget af Parlamentet med 591 stemmer for og 80 imod, mens 15 undlod at stemme. Den mangler dog stadig at blive formelt vedtaget af Rådet. Efter forordningen er trådt i kraft, vil der gå 24 måneder, før reglerne er gældende.

 

Baggrund

 

Eksempler på sager, som skal håndteres bedre under de nye EU-regler:

 • Et luftfartsselskab havde et kortvarigt, tværnationalt udsalg af billetter, men aflyste sidenhen billetterne igen
 • Et abonnement med lang bindingsperiode blev gemt bag en konkurrence om at vinde en telefon til 1 euro
 • En onlinebutik leverede ikke de designmøbler, den hævdede at sælge, og skiftede adresse fire gange i løbet af tre år
 • Klager til Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre angående priser på udlejningsbiler har vist, at forbrugere diskrimineres på baggrund af deres oprindelsesland