Parlamentet klar til forhandlinger med Rådet om den nye Dublin-forordning 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

  • Ankomstlandet vil ikke længere automatisk blive ansvarlig for at behandle en asylansøgning
  • Alle EU-lande skal tage deres del af ansvaret for at tage imod asylansøgere
  • Lande, der ikke ønsker at modtage asylansøgere, kan miste EU-midler

Europa-Parlamentet er nu klar til at indlede forhandlinger med EU’s medlemslande om en reform af Dublinsystemet. Parlamentet vil sikre, at alle EU-lande tager deres del af ansvaret.

Et bredt flertal af MEP’erne vedtog torsdag Parlamentets forhandlingsmandat udarbejdet af Udvalget for Borgernes Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender (390 stemmer for,  175 imod og 44 undladelser). Parlamentet er nu klar til at indlede forhandlingerne med Rådet, så snart EU-landene er blevet enige om deres egen forhandlingsposition.

De foreslåede ændringer til Dublin-reglerne skal afhjælpe svaghederne i det nuværende asylsystem og sikre, at alle EU-lande tager deres rimelige del af ansvaret for asylansøgere, der kommer til Europa. Ifølge Parlamentet skal første ankomstland ikke længere automatisk være ansvarlig for en asylansøger. I stedet skal asylansøgere hurtigt og automatisk fordeles mellem alle EU-landene.

 

EU-lande, der ikke ønsker at modtage deres rimelige andel af asylansøgerne, vil risikere at få deres andel af EU-midler fra EU’s struktur- og investeringsfonde beskåret.

Læs mere om Parlamentets forhandlingsudspil i denne baggrundsnote (på engelsk).

 

Citat

Parlamentets hovedansvarlige for forslaget, den svenske, liberale MEP Cecilia Wikström, sagde: ”Nu hvor Parlamentet er klar til at indlede forhandlingerne, opfordrer jeg ministerrådet til snarest muligt at vedtage en fælles holdning, så trilogforhandlingerne kan begynde og et velfungerende og virkeligt nyt europæisk asylsystem kan blive indført så hurtigt som muligt”.

 

Baggrund

Dublin-forordningen er den EU-lov, som bestemmer hvilket land er ansvarligt for at behandle en ansøgning om international beskyttelse. Retten til at søge om asyl er fastlagt i Genevekonventionen, som alle EU’s medlemslande har underskrevet, og som desuden er indskrevet i EU-traktaterne.

 

Borgerrettighedsudvalgets beslutning om at indlede forhandlinger med Rådet blev bekendtgjort ved åbningen af ugens plenarsamling mandag i Strasbourg. Ifølge Parlamentets forretningsorden vil en sådan beslutning blive automatisk godkendt, med mindre mindst 76 MEP’er gør indsigelse senest midnat den følgende dag. Hvis flere end 76 MEP’er gør indsigelse, skal plenarforsamlingen stemme om mandatet. Da 88 MEP’er gjorde indsigelse, stemte Parlamentet om mandatet torsdag middag.