Forhandlinger med Rådet om nye regler, som skal sikre forbrugerne et bredere udvalg af radio- og tv-nyheder, kan nu begynde, efter grønt lys fra Parlamentet.

  • Større adgang på tværs af landegrænser til online nyheds- og aktualitetsprogrammer fra radio og tv
  • Clearing af ophavsret skal gøres lettere for selskaber og operatører, som udbyder kanalpakker

 

 

MEP'erne bakkede tirsdag op om Retsudvalgets forhandlingsmandat fra november med 344 stemmer for og 265 imod. 36 undlod at stemme.

 

Parlamentet er dermed klar til at påbegynde forhandlingerne med Rådet om de nye regler, så snart medlemslandene er blevet enige om deres eget mandat.

 

Centrale punkter

 

De nye regler skal adressere den voksende efterspørgsel efter radio- og tv-indhold på nettet ved at gøre det lettere for medieselskaber at gøre deres nyheds- og aktualitetsprogrammer tilgængelige online i andre EU-lande. Dette skal ske ved at gøre det lettere at cleare ophavsrettigheder.

 

I øjeblikket er medieselskaber nødt til at erhverve ophavsret i hvert enkelt land, hvor deres udsendelser er tilgængelige. Med de nye regler ville selskaberne blot skulle erhverve rettighederne i deres eget land. Erhvervelse af ophavsret ville også blive lettere for operatører, der udbyder pakker som del af et abonnement.

 

MEP'erne understreger dog vigtigheden af, at såkaldt geo-blocking fortsat vil være muligt, hvis rettighedshaveren og medieselskabet bliver enige om at inkludere det i deres kontrakter.