Brexit: MEP’erne er bekymrede over Storbritanniens prioriteter  

Pressemeddelelse 
 
 
MEP’erne drøfter resultaterne af EU-topmødet d. 14. og 15. december 2017  
  • Den sværeste del af Brexit-forhandlingerne venter forude
  • Storbritanniens regering bør ikke tage en overgangsordning for givet
  • Det udvidede forsvarssamarbejde hilses velkommen af MEP’erne

MEP’erne anerkender, at der er sket fremskridt i Brexit-forhandlingerne, men understreger, at den sværeste del venter forude.

MEP’erne advarer Storbritanniens regering mod at tage en overgangsordning for givet i Brexit-forhandlingerne og understreger nødvendigheden af at formalisere udtrædelsesaftalen så hurtigt som muligt. Det skete under en debat med rådsformand Donald Tusk og kommissionsformand Jean-Claude Juncker om resultaterne af det seneste EU-topmøde i december.

 

Parlamentets medlemmer opfordrede samtidig Storbritanniens regering til klart at melde ud, hvad dens visioner er for landets fremtidige forhold med EU. Dog med det aber dabei, at briterne bør holde sig fra tilsyneladende populære prioriteter såsom farven på det britiske pas, hvilket det hele tiden har stået landet frit for selv at vælge.

 

Nogle MEP’er gjorde det klart, at der ikke findes en status uden for EU-samarbejdet, som nogensinde vil kunne måle sig med et fuldgyldigt medlemskab. Andre påpegede, at forhandlingerne mellem EU og Storbritannien uafvendeligt vil blive svære, men at dette skyldes, at begge parter forsøger at opnå det bedste resultat for deres borgere.

 

Parlamentets Brexit-koordinator, Guy Verhofstadt, understregede, at det er nødvendigt med garantier i forhold til tildeling af opholdstilladelse for EU-borgere, der i fremtiden ønsker at bo i Storbritannien. Han tilføjede, at den nye opholdsstatus foreslået af Storbritannien ikke bør træde i kraft, før slutningen af overgangsperioden.

 

MEP’erne hilste desuden de nye, konkrete skridt mod mere forsvarssamarbejde mellem EU-landene velkommen, fremhævede nødvendigheden af at reformere eurozonen og opfordrede til flere tiltag til at tackle migration og ungdomsarbejdsløshed på EU-niveau.

 

Se eller gense de forskellige personers udtalelser fra debatten

Klik på navnet for at se de individuelle udtalelser.

Donald Tusk, formand for Rådet

Jean-Claude Juncker, formand for Kommissionen

Manfred Weber (EPP, DE)

Maria João RODRIGUES (S&D, PT)

Syed KAMALL (ECR, UK)

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL, CY)

Ska KELLER (De Grønne/EFA, DE)

Rolandas PAKSAS (EFDD, LT)

Marcel de GRAAFF (ENF, NL)