Parlamentet stemmer for at fjerne barrierer for onlinehandel over grænserne 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 
  • Forbrugere vil kunne shoppe online i hele EU uden at blive blokeret eller viderestillet automatisk
  • Forhandlere skal behandle onlineforbrugere fra andre EU-lande på lige fod med lokale, og de skal have adgang til de samme priser
  • Undersøgelse viser, at 63% af hjemmesiderne ikke tillader forbrugere at foretage indkøb fra et andet EU-land

Onlineforbrugere skal have større og nemmere adgang til at købe varer, booke hoteller, leje biler og købe festival- og tivolibilletter over grænserne i EU.

De nye regler indfører et forbud imod “geoblokering” af forbrugere, som besøger hjemmesider i et andet EU-land. Forbrugerne vil dermed kunne vælge selv, på hvilken hjemmeside de vil købe varer eller tjenester uden at blive blokeret eller viderestillet automatisk til en anden hjemmeside på grund af deres nationalitet, bopæl eller opholdssted.

 

Forhandlere skal behandle onlineforbrugere fra et andet EU-land på lige fod med lokale kunder, hvilket vil sige, at de skal have adgang til de samme priser og de samme handelsbetingelser, når de:

 

  • køber varer (f.eks. husholdningsapparater, elektronik eller tøj) til levering i en medlemsstat, som forhandleren tilbyder at levere til i sine almindelige handelsbetingelser, eller til afhentning på et sted, som begge parter er blevet enige om, og som ligger i et EU-land, hvor forhandleren tilbyder denne mulighed (forhandlere vil ikke være forpligtet til at levere i alle EU-lande, men forbrugerne skal have mulighed for at afhente varen på et sted, som aftales med forhandleren),

 

  • får leveret tjenesteydelser elektronisk, hvor disse ydelser ikke er beskyttet af ophavsret, f.eks. cloudtjenester, firewalls, datalagring eller hosting af hjemmesider,

 

  • køber en tjenesteydelse til levering på forhandlerens område eller på en fysisk lokalitet, hvor forhandleren driver sin virksomhed, f.eks. hotelophold, sportsarrangementer, biludlejning, musikfestivaler og billetter til forlystelsesparker.

 

Det bliver også forbudt at behandle forbrugere forskelligt med udgangspunkt i udstedelsesstedet for deres kredit- eller debetkort. Forhandlere vil stadig frit kunne vælge, hvilken type betaling de modtager, men de må ikke behandle forbrugere, der anvender samme betalingsmetode, forskelligt på grundlag af nationalitet.

 

Indhold beskyttet af ophavsret undtaget indtil videre

 

Digitalt indhold, som er beskyttet af ophavsret, såsom e-bøger, musik til download eller onlinespil, er indtil videre ikke underlagt de nye regler. EU-Kommissionen skal dog senest to år efter, at forordningen er trådt i kraft, foretage en vurdering af, hvorvidt forbuddet mod geoblokering bør udvides til også at omfatte ophavsretsbeskyttet indhold samt audiovisuelle tjenester og transporttjenester, som indtil videre heller ikke er omfattet af den nye lov.

 

Citat

 

Ordføreren Róża Thun (EPP, PL) udtaler: ”Den nye EU-lov om geoblokering udgør et vigtigt skridt hen imod et endnu mere konkurrencepræget og integreret digitalt indre marked, både for forbrugere og forhandlere. Det er også en vigtig milepæl i kampen mod diskrimination af forbrugere på grund af deres nationalitet eller bopæl, hvilket ikke bør finde sted i vores forenede Europa. Vi har bevist, at EU kan levere konkrete resultater, som gør en positiv forskel i hverdagen for borgere overalt i Europa.”

 

De nye regler blev godkendt med 557 stemmer for, 89 imod og med 33 blanke stemmer.

 

Næste skridt

 

Aftalen om geoblokeringsforordningen mangler endnu at blive formelt godkendt af Rådet. De nye regler træder i kraft ni måneder fra offentliggørelsen i EU-Tidende, dvs. inden udgangen af 2018.

 

Baggrund

 

Af en undersøgelse gennemført af Kommissionen fremgår det, at 63% af hjemmesiderne ikke tillader forbrugere fra et andet EU-land at gennemføre deres køb. For materielle varers vedkommende var det især ved elektriske husholdningsapparater, forbrugerne blev geoblokeret (86%), mens det for tjenesteydelserne var onlinebookinger af forlystelser i den virkelige verden, f.eks. billetter til sportsarrangementer (40%), der oftest blev geoblokeret.

 

Onlineshopping på tværs af grænserne bliver stadig mere populært hos EU’s forbrugere. I de seneste ti år er andelen af europæere, der shopper online, næsten fordoblet.

 

Forordningen om imødegåelse af geoblokering blev fremlagt som del af e-handels-pakken, der skal fremme det digitale indre marked. Pakken indeholdt desuden forslag til lovgivning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, som Parlamentet skal stemme om i marts 2018, og en lov til styrkelse af samarbejdet om forbrugerbeskyttelse, som blev godkendt af Parlamentet i november 2017.