Parlamentet opfordrer til en grundig evaluering af skiftet til sommertid 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

I en beslutning vedtaget torsdag opfordrer MEP’erne til en grundig evaluering af skiftet til sommertid og, om nødvendigt, en revision af reglerne.

En række borgerinitiativer har vist, at offentligheden er bekymret over det halvårlige skifte til sommertid, som for øjeblikket er fastlagt til sidste weekend i henholdsvis marts og oktober. Undersøgelser er ikke nået frem til en endelig konklusion, men indikerer, at skiftet kan have negativ indvirkning på menneskers helbred, siger MEP’erne. De opfordrer Kommissionen til at gennemføre en grundig evaluering af direktivet om sommertid og, om nødvendigt, fremsætte et forslag om at revidere direktivet.

 

Parlamentets beslutning blev vedtaget med 384 stemmer for, 153 imod og 12 blanke stemmer.

 

Det gældende sommertidsdirektiv trådte i kraft i 2001. Det fastlægger en harmoniseret dato og klokkeslæt for det halvårlige skift til sommertid i hele EU med henblik på at sikre, at det indre marked kan fungere effektivt.