MEP’erne vil kun vælge en formand for Kommissionen, som er blevet nomineret af de europæiske politiske partier forud for Europa-Parlamentsvalget i 2019.

MEP’erne advarede onsdag i en debat med Kommissionens første næstformand Frans Timmermans EU-landene om at gå bort fra den såkaldte spidskandidatprocedure for valg af formanden for Kommissionen.

 

På det uformelle topmøde den 23. februar sagde stats- og regeringscheferne, at de ikke vil være bundet af spidskandidatproceduren forud for valget til Europa-Parlamentet i 2019.

 

Proceduren, som fandt anvendelse første gang i 2014, hvor den nuværende kommissionsformand Jean-Claude Juncker blev valgt, består i, at de europæiske politiske partier nominerer kandidater til posten som formand for Kommissionen forud for Europa-Parlamentsvalget, hvorved valget af kommissionsformand kædes sammen med valgresultatet.

 

MEP’erne opfordrede desuden til, at EU’s næste langsigtede budget, den såkaldte flerårige finansielle ramme, der gælder fra 2020, bliver anvendt mere effektivt, samt til, at der indføres nye indtægtskilder som for eksempel en skat på finansielle transaktioner, der skal erstatte en del af de direkte bidrag fra medlemsstaterne.

 

Indlæg i debatten

 

Tajani

Timmermans

Weber

Bullman

Kamall

Verhofstadt

Sylikiotis

Keller

Batten

De Graaff

Afsluttende bemærkninger af Timmermans