Parlamentet støtter nationale CO2-reduktioner og skovbrugsplaner for at leve op til Paris-klimamålene 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • De nationale mål er en del af EU’s overordnede reduktionsmål på 30% i 2030 sammenlignet med 2005-niveauet  
  • Mindskede udledninger fra landbrug, transport, bygninger og affald 
  • Arealanvendelse og skovbrug: Udledninger og absorbering skal balancere i 2030 
  • Opfyldelse af EU’s 2030-forpligtigelse om at reducere udledningerne med 40% i forhold til 1990-niveauet 

CO2-udslip fra transport, landbrug, bygninger og affaldshåndtering skal skæres med 30% i hele EU. CO2-udlip og absorbering fra skovbrug og arealanvendelse skal balancere i 2030.

Dette er formålet med to forslag til EU-love, der blev vedtaget tirsdag.

 

EU-målene skal omsættes til bindende, nationale mål for de sektorer, der ikke er dækket af EU’s nuværende emissionshandelssystem, dvs. landbrug, transport, bygninger og affald, der til sammen står for 60% af EU’s drivhusgasudledninger.

 

Reduktionen vil bidrage til, at EU kan leve op til sit samlede fælles løfte i Paris-aftalen om klimaforandringer om at levere en reduktion på 40% i drivhusgasudledningerne fra alle sektorer sammenlignet med 1990-niveauet.

 

”Vi har gjort vores bedste for at blive enige om en ambitiøs, europæisk klimahandlingslovgivning på trods af, at mange EU-regeringer har forsøgt at underminere vores ambitioner,” udtaler den ordførende MEP Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Holland). ”Takket være presset fra Parlamentet er vi kommet i mål med at mindske det tilladte CO2-budget svarende til udledningerne fra omkring fire millioner biler. De europæiske regeringer bliver nødt til at gøre mere, og de bliver nødt til at gøre det tidligere. En forsinkelse af klimahandlingerne er ikke længere mulig; denne forordning kræver, at alle regeringer sætter hastigheden op for deres grønne investeringer, så vi kan håndtere udledningerne fra landbrug, transport, affald og bygninger,” siger Gerbrandy.

 

Skovbrug som et værktøj til at bekæmpe klimaforandringer

 

Parlamentet har også vedtaget en separat lov med det formål at skære i drivhusgasudledningerne fra arealanvendelse og skovbrug samt øge niveauet for, hvor stor en del af udledningerne der bliver absorberet af skove som en måde at modvirke klimaforandringerne. I øjeblikket absorberer EU’s skove, hvad der svarer til næsten 10% af EU’s samlede drivhusgasudledninger hvert år.

 

Den foreslåede lov fastlægger regler for, hvordan EU-landene sikrer, at skovrydning bliver udlignet ved at plante nye træer, og den indfører tiltag til at udvikle skovbrugssektoren for at øge skovenes, afgrødernes og græsarealernes CO2-absorbering. MEP’erne har styrket disse bestemmelser ved at tilføje, at medlemslandene fra 2030 skal øge CO2-absorberingen, så den overgår udledningerne i overensstemmelse med EU’s langsigtede målsætninger og Paris-aftalen.

 

“LULUCF handler om det positive bidrag fra landbrug og skovbrug til at bekæmpe klimaforandringerne,” udtaler ordfører Nobert Lins (EPP, Tyskland). ”Parlamentet har arbejdet på at finde en balance mellem fleksibilitet og sammenlignelige regneregler for de 28 medlemslande. Jeg er overbevist om, at vi er lykkedes med at styrke bio-økonomien - træ til opførelse af huse, møbler og bioenergi. Med denne lovgivning sender vi et budskab: Vi ønsker, at vores skove i Europa fortsætter med at blive forvaltet bæredygtigt. Vi ønsker at fortsætte med at have et stærkt skovbrug i Europa,” siger Lins.

 

Næste skridt

Forordningen om CO2-udledninger blev vedtaget med 343 stemmer for, 172 imod og 170 blanke stemmer. LULUCF-loven blev vedtaget med 574 stemmer for, 79 imod og 32 blanke stemmer. Begge lovtekster skal have Rådets formelle godkendelse, før de kan træde i kraft.