Udstationering af arbejdstagere: Endelig afstemning om lige løn og arbejdsvilkår 

Pressemeddelelse 
 
 
Udstationerede arbejdstagere vil få lige løn for lige arbejde og blive beskyttet mod snyd og udnyttelse. ©AP Images/European Union-EP  
  • Værtslandets regler skal gælde for alle udstationerede arbejdstagere
  • En udstationering kan vare op til 12 måneder med mulighed for forlængelse i 6 måneder
  • Udstationerede arbejdstagere bliver bedre beskyttet mod snyd og udnyttelse

 

Arbejdstagere, der midlertidigt udstationeres i et andet EU-land, skal fra nu af modtage samme løn for samme arbejde på samme sted. De nye regler er stemt igennem af Parlamentet tirsdag.

De reviderede regler blev godkendt tirsdag med 456 stemmer for, 147 imod og 61 blanke stemmer. Reglerne har til formål at sikre bedre beskyttelse for udstationerede arbejdstagere og fair konkurrence for virksomheder.

 

Sikring af retfærdig løn

 

Alle modtagerlandets regler om aflønning skal også gælde for udstationerede arbejdstagere. Ud over lovgivning har medlemslandene også lov til at anvende repræsentative regionale eller sektorspecifikke overenskomster. Indtil videre er dette kun blevet gjort i byggesektoren.

 

Forbedrede arbejdsvilkår

 

Omkostninger forbundet med rejse, kost og logi skal afholdes af arbejdsgiveren og må ikke blive trukket fra arbejdstagerens løn. Arbejdsgiverne skal også sikre, at boligforholdene for udstationerede arbejdstagere er anstændige og i overensstemmelse med nationale regler.

 

Varighed af udstationering

 

Grænsen for udstationering er blevet sat til 12 måneder med mulighed for seks måneders forlængelse. Herefter må arbejdstageren gerne blive og fortsætte med at arbejde i den medlemsstat, hvor vedkommende er udstationeret, men arbejdsvilkårene skal overgå til værtslandets arbejdsregler.

 

Beskyttelse mod snyd

 

Hvis der konstateres, at der snydes med udstationering, f.eks. i form af et skuffeselskab, skal medlemslandene samarbejde for at sikre, at udstationerede arbejdstagere som minimum er beskyttet af betingelserne i udstationeringsdirektivet.

 

International vejtransport

 

De nye elementer i det reviderede direktiv vil også komme til at gælde for transportsektoren, når den sektorspecifikke lovgivning, der er en del af mobilitetspakken, træder i kraft. Indtil da vil 1996-versionen af direktivet fortsat være gældende.

 

To år til at gennemføre direktivet

 

Medlemsstaterne har to år til at gennemføre reglerne i deres nationale lovgivning og implementere dem.

 

Citater

Ordfører Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR) udtaler: ”Denne afstemning er en hjørnesten i valgperioden 2014-2019. Den afspejler EU’s sociale, økonomiske og politiske virkelighed og udstikker en klar kurs mod et mere socialt Europa med en mere retfærdig konkurrence mellem virksomheder og bedre rettigheder for arbejdstagere. Ved at stemme for denne aftale sikrer Europa-Parlamentet bedre rettigheder for arbejdstagerne og sikrer også den nødvendige beskyttelse for virksomheder."

 

 

Ordfører Agnes Jongerius (S&D, NL) udtaler: "Europa vælger samme løn for samme arbejde på samme sted. Og det er en stor bedrift. Kollegaer kan være kollegaer igen i stedet for at være konkurrenter. Dette er et vigtigt skridt hen imod at skabe et socialt Europa, der beskytter arbejdstagere og forhindrer virksomheder i at kaste sig ud i et kapløb mod bunden - et Europa, som ikke springer over, hvor gærdet er lavest, og som beskytter almindelige, arbejdende mennesker."

 

 

Baggrund

 

En udstationeret arbejdstager er en medarbejder, der er midlertidigt udsendt af sin arbejdsgiver til at udføre en tjenesteydelse i en anden EU-medlemsstat. I 2016 var der 2,3 millioner udstationerede arbejdstagere i EU. Omfanget af udstationering steg med 69% mellem 2010 og 2016.