• Rejsende, der udgør en sikkerhedsrisiko, nægtes indrejse i EU 
  • Ansøgningsproceduren indeholder spørgsmål om straffeattest og rejser til konfliktområder 
  • Tilladelsen koster 7 euro og er gyldig i 3 år 

Ikke-EU-borgere uden visumpligt skal fremover have tilladelse til at rejse ind i EU ifølge nye regler, der blev stemt igennem torsdag.

Det nye EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), som bliver operationelt fra 2021, gør det muligt at udføre avancerede kontroller af indrejsende i EU uden visum. Rejsende, som vurderes at udgøre en fare for sikkerheden eller en risiko for irregulær migration eller epidemier, vil blive nægtet indrejse.

Borgere fra mere end 60 lande og territorier uden visumpligt vil før afrejse skulle udfylde en elektronisk formular med persondata (herunder navn, fødselsdato og -sted, køn og nationalitet), information om rejsedokument (gyldighed, udstedelsesland), hjemmeadresse og kontaktinformation samt det europæiske land med første forventede indrejse.

 

Rejsetilladelsen kommer til at koste 7 euro (dog gratis for personer under 18 og over 70 år) - og vil være gyldig i tre år, eller indtil rejsedokumentet udløber.

Spørgsmål om straffeattest og rejser til konfliktområder

Ansøgeren skal også oplyse myndighederne om eventuelle domme for alvorlige strafbare handlinger (såsom terrorisme, seksuel udnyttelse af børn, menneskehandel, narkohandel, mord og voldtægt), om ophold i bestemte krigs- eller konfliktområder og om alle tidligere administrative beslutninger, der har beordret vedkommende til at forlade et land, inden for de seneste ti år.

I tilfælde af terrorhandlinger vil denne periode blive udvidet til de seneste tyve år, og der vil blive krævet yderligere undersøgelser af, hvornår og i hvilket land domsafsigelsen har fundet sted.

 

Yderligere kontrol for at vurdere potentielle risici

 

Alle ansøgninger vil automatisk blive tjekket i alle relevante databaser for blandt andet at kontrollere, om det anvendte rejsedokument er blevet meldt mistet eller stjålet, og om personen er efterlyst. Langt de fleste rejsende vil modtage et positivt svar næsten med det samme.

Hvis ansøgningen giver et eller flere udslag under kontrollen af dokumenterne, eller hvis der er afgivet positive svar på spørgsmålene om, hvorvidt vedkommende tidligere er straffet, har rejst til konfliktområder eller er blevet beordret til at forlade et land, vil de afgivne oplysninger blive gennemgået manuelt og vurderet individuelt.

Citat

 

Parlamentets ordfører Kinga Gál (EPP, Ungarn) udtaler: ”ETIAS-systemet lukker det hul, der hidtil har været med de manglende oplysninger om rejsende uden visumpligt, idet det nu, allerede før de ankommer til EU’s ydre grænser, vil blive vurderet, om de er til fare for sikkerheden eller udgør en risiko for irregulær migration eller epidemier. Det nye system bidrager væsentligt til at øge sikkerheden for EU-borgerne. Det er derfor et vigtigt skridt fremad mod stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed.”

Næste skridt

 

Forordningen blev vedtaget med 494 stemmer for, 115 imod og 30 blanke stemmer. Efter Parlamentets grønne lys skal den nye lov nu formelt vedtages af Ministerrådet, hvorefter det vil blive offentliggjort i EU-Tidende. Målet er, at de nye regler skal være operationelle i 2021.