Nye regler for audiovisuelle medietjenester godkendt af Parlamentet 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
Nye regler gælder for såvel TV som abonnementsbaserede streamingtjenester og videodelingsplatforme ©AP images/European Union-EP  
  • bedre beskyttelse af børn og mindreårige mod skadeligt indhold
  • kvantitative begrænsninger for reklame
  • krav om 30% europæisk indhold på streamingplatforme

MEPerne har stemt om opdaterede regler for audiovisuelle medietjenester, der skal sikre bedre beskyttelse af børn og en 30% kvote af europæiske programmer på onlineplatforme.

Den reviderede lovgivning vil gælde for såvel radio- og tv-selskaber som abonnementsbaserede streamingtjenester og videodelingsplatforme såsom Netflix, YouTube og Facebook samt i forbindelse med direkte streaming.

De ajourførte regler vil sikre:

  • Øget beskyttelse af mindreårige mod vold, had, terrorisme og skadelig reklame

Udbydere af audiovisuelle medietjenester skal træffe passende foranstaltninger til at bekæmpe indhold, der tilskynder til vold, had og terrorisme, mens umotiveret vold og pornografi vil være underlagt strenge regler. Videodelingsplatforme bliver ansvarlige for hurtigt at reagere, når indhold bliver indberettet eller markeret af brugerne som skadeligt. Lovgivningen indebærer ikke nogen form for automatisk filtrering af uploaded indhold, men platformene skal stille en gennemsigtig, let anvendelig og effektiv mekanisme til rådighed, som gør det muligt for brugerne at rapportere ulovligt indhold.

Den nye lovgivning indeholder strenge regler for reklame, produktplacering i børneprogrammer og indhold på abonnementsbaserede streamingtjenester. Europa-Parlamentet har også sikret, at der bliver indført en ordning til beskyttelse af børns personlige oplysninger og fået indført foranstaltninger, der skal sikre, at data, der indsamles af udbydere af audiovisuelle medier, ikke bliver udnyttet til kommerciel brug, herunder profilering og adfærdsmæssig målrettet annoncering.

  • Nye kvantitative begrænsninger for reklame

Der er også fastlagt nye generelle regler for reklame. Reklamer må kun tegne sig for højst 20% af den daglige sendeperiode. Denne grænse gælder hele dagen men også specifikt i bedste sendetid mellem 18:00 og 00:00.

  • 30% europæisk indhold på abonnementbaserede streamingtjenester

For at støtte den kulturelle mangfoldighed i den europæiske audiovisuelle sektor har MEPerne sikret, at 30% af indholdet på abonnementsbaserede streamingtjenester skal være europæisk.

Abonnementbaserede streamingtjenester anmodes også om at bidrage til udviklingen af europæiske audiovisuelle produktioner enten ved selv at investere direkte heri eller ved at bidrage til nationale fonde. Bidragsniveauet i hvert land bør være proportionalt med virksomhedernes indtjening i det pågældende land.

Lovgivningen indeholder også bestemmelser om tilgængelighed, krav til radio- og tv-selskabers signalstabilitet, styrkelse af de regulerende myndigheder og fremme af mediekompetencer.

Forslaget blev vedtaget med 452 stemmer for og 132 imod. 65 afstod fra at stemme.

Næste skridt

Aftalen skal formelt godkendes af Ministerrådet, før den reviderede lovgivning kan træde i kraft. Medlemsstaterne har derefter 21 måneder til at implementere de nye regler i den nationale lovgivning.