Drikkevand: nye regler skal sikre bedre vandkvalitet og mindre plasticaffald 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
Parlamentet støtter regler om forbedret drikkevandskvalitet ©AP images/European Union -EP  
  • Færre forurenende stoffer og højere kvalitet af vand fra hanen
  • Nemmere adgang til vand fra hanen på offentlige steder og restauranter
  • EU-landene skal ”fremme universel adgang til vand”

MEP’erne har tirsdag bakket op om nye regler, som skal højne forbrugernes tillid til vand fra hanen, som både er meget billigere og bedre for miljøet end vand på flaske.

Den nye lovgivning skærper de maksimale grænser for en række forurenende stoffer, såsom bly (som skal halveres) og skadelige bakterier, ligesom den indfører nye maksimumværdier for en række hormonforstyrrende stoffer. De nye regler indfører også kontrol med indholdet af mikroplast, som er årsag til stigende bekymringer.


Adgang til vand


Medlemsstaterne bør også træffe foranstaltninger til at give universel adgang til rent vand i EU og forbedre adgangen til vand i byer og på offentlige steder, herunder ved at opstille gratis drikkevandsfontæner, hvor det er teknisk muligt og passende. De bør også tilskynde til, at vand fra hanen bliver stillet til rådighed gratis eller mod et lavt servicegebyr på restauranter, i kantiner og i forbindelse med catering.


Right 2Water


Som opfølgning på deres beslutning om borgerinitiativet Right2Water gentager parlamentsmedlemmerne deres krav om, at medlemslandene bør fokusere på sårbare gruppers adgang til vand.


Medlemsstaterne bør udpege mennesker uden adgang eller med begrænset adgang til drikkevand, herunder sårbare og marginaliserede grupper, og lave en vurdering af mulighederne for at forbedre disse menneskers adgang til drikkevand. Medlemsstaterne bør også oplyse disse mennesker om mulighederne for at tilslutte sig vandforsyningsnettet eller om alternative midler til at få adgang til drikkevand.


Citat


Ordfører Michel Dantin (EPP, FR) udtaler:


"Vores måde at forbruge vand på er afgørende for menneskehedens fremtid. Alle bør naturligvis have adgang til rent drikkevand af høj kvalitet, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at alle har råd til rent drikkevand."Næste skridt


Betænkningen blev vedtaget med 300 stemmer for, 98 imod og 274 blanke stemmer. Parlamentet er nu klar til at indlede forhandlinger med Ministerrådet, lige så snart ministrene er nået frem til deres holdning.


Baggrund


Formålet med de nye regler er at højne EU-borgernes tillid til vand fra hanen og øge anvendelsen af drikkevand fra hanen, hvilket vil begrænse anvendelsen af plastic og dermed mindske mængden af plastaffald.


Ifølge Kommissionen kan et mindsket forbrug af vand på flaske spare EU’s husholdninger for over 600 millioner euro årligt. Hvis tilliden til vand fra hanen bliver højnet, vil borgerne også kunne bidrage til at reducere mængden af affald i form af plasticflasker, som ofte ender i havet. Engangsplasticflasker er en af de hyppigste former for plastaffald på Europas strande. Opdateringen af drikkevandsdirektivet er et vigtigt lovgivningsmæssigt skridt frem mod virkeliggørelsen af Kommissionens plasticstrategi for EU, som blev fremlagt den 16. januar 2018.