Plast i havet: MEP’erne støtter EU-forbud mod engangsplast i 2021 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
Parlamentet vil forbyde engangsplastik i 2021 ©AP images/European Union -EP  
  • engangsprodukter af plast, som f.eks. bestik, vatpinde, tallerkener, sugerør og rørepinde forbydes fra 2021
  • medlemmer af Europa-Parlamentet har tilføjet oxo-plast og visse polystyrener til listen
  • plastik, hvor der ikke findes alternativer, skal reduceres med mindst 25%
  • foranstaltninger mod cigaretfiltre og mistet fiskeudstyr

Engangsplast såsom tallerkener, bestik, rørepinde, ballonpinde og vatpinde skal forbydes i EU, besluttede Europa-Parlamentet onsdag.

Disse produkter, som udgør over 70% af alt affald i havet, vil blive forbudt i EU fra 2021 i henhold til udkast til lovgivning godkendt af Europa-Parlamentet.


Medlemmerne af Europa-Parlamentet har tilføjet produkter fremstillet af oxo-nedbrydelig plast såsom tasker eller emballage og madbeholdere til takeaway fremstillet af ekspanderet polystyren til listen over produkter af plastik, der vil blive forbudt i EU fra 2021.


Nationale reduktionsmål for tilladte plastprodukter


Forbruget af flere andre plastprodukter, som der ikke findes noget alternativ til, skal reduceres med mindst 25% af medlemslandene senest i 2025. Dette omfatter "engangsburgeræsker", madkasser og fødevarebeholdere til frugter, grøntsager, desserter og is. Medlemslandene skal udarbejde nationale planer for at tilskynde til, at produkter bliver anvendt til flere formål og flere gange samt genbruges.


Anden plast, f.eks. drikkeflasker, skal indsamles separat, og 90% skal genbruges senest i 2025.


Slut med cigaretskodder på jorden


Medlemmerne af Europa-Parlamentet har besluttet, at reduktionsforanstaltningerne også skal omfatte affald fra tobaksvarer, navnlig cigaretfiltre indeholdende plast. Det skal reduceres med 50% i 2025 og 80% i 2030.


En cigaret kan forurene mellem 500 og 1000 liter vand, og det kan tage op til 12 år at nedbryde et cigaretskod. Det er den type engangsplast, der smides i naturen næstoftest.


Medlemslandene bør også sikre, at mindst 50% af mistet eller efterladt fiskeudstyr af plastik bliver indsamlet årligt med et genanvendelsesmål på mindst 15% i 2025. Fiskeredskaber tegner sig for 27% af det fundne affald på Europas strande.


Producenter skal stilles til ansvar


Medlemslandene skal sikre, at tobaksvirksomhederne dækker omkostningerne ved indsamling af affald fra ovenstående produkter, herunder transport, behandling og affaldsindsamling. Det samme gælder for producenter af fiskeudstyr, der skal bidrage til at opfylde genanvendelsesmålet.


Citat


Ordfører Frédérique Res (ALDE, BE) udtalte: Vi har vedtaget den mest ambitiøse lovgivning mod engangsplastik. Det er op til os at holde kursen i de kommende forhandlinger med Rådet, der kan begynde så tidligt som i november. Dagens afstemning baner vejen for et ambitiøst direktiv. Det er vigtigt for at beskytte havmiljøet og reducere omkostningerne ved miljøskader, der skyldes plastforurening i Europa, anslået til 22 milliarder euro frem til 2030."


Næste skridt


Rapporten, som er udarbejdet af Frédérique Res (ALDE, BE), blev vedtaget med 571 stemmer for, 53 imod, mens 34 undlod at stemme. Parlamentet vil indlede forhandlinger med Rådet om den endelige aftale, når EU's ministre har fastlagt deres holdning.


Baggrund


Ifølge EU-Kommissionen er mere end 80% af affaldet i havet plast. De produkter, der er omfattet af de nye restriktioner, udgør 70% af alle former for affald i havet. Plastik ophobes i have og på strande i EU og på verdensplan, fordi det nedbrydes utrolig langsomt. Der findes plastikrester i havdyr — fx havskildpadder, sæler, hvaler og fugle —men også i fisk og skaldyr, og dermed ender det i fødekæden.


Selv om plast er et bekvemt, fleksibelt, nyttigt og økonomisk værdifuldt materiale, er det nødvendigt, at det anvendes bedre, flere gange og genbruges. Når plast ender i naturen, så udgør det økonomiske tab ikke kun værdien af materialet, men også omkostningerne til at rydde op og eventuelle tab for turismeerhvervet, fiskere og skibstransportindustrien.