• www.europa-valg.eu/
  • Information for alle EU’s medlemslande på 24 sprog
  • EU-borgere, der bor uden for EU, kan også stemme

Fire måneder forud for EU-valget har Europa-Parlamentet offentliggjort en ny hjemmeside med detaljerede oplysninger om, hvordan man stemmer i de enkelte medlemslande eller fra udlandet.

Hjemmesiden har til formål at samle alle relevante oplysninger, om hvordan man stemmer til EU-valget, ét sted. Det er første gang, at Parlamentet stiller et sådant redskab til rådighed. Formålet er at sikre, at alle stemmeberettigede informeres om, hvordan de kan afgive deres stemme.


Trin for trin at afgive din stemme


Nationale afstemningsregler forklares land for land i Q&A-format, herunder oplysninger om afstemningsdag, valgretsalder, registreringsfrister, obligatoriske dokumenter for at kunne stemme, samt antal MEP'ere, der skal vælges pr. land, spærregrænser for politiske partier og links til de nationale valgmyndigheders websteder.


Da disse oplysninger er landespecifikke, giver hjemmesiden svar for hvert enkelt EU-land på det pågældende lands officielle sprog og på engelsk.


Stemmeafgivelse fra udlandet


Hjemmesiden giver oplysninger om, hvordan man stemmer fra udlandet (uanset om det er fra et andet EU-land eller fra land uden for EU) eller ved fuldmagt. Dette kan være særlig relevant f.eks. for de ca. 3 millioner EU-borgere, der bor i Det Forenede Kongerige.


Hjemmesiden indeholder også:


  • et afsnit med "spørgsmål og svar" om Europa-Parlamentet, spidskandidater og hvad der sker efter valget,
  • muligheden for, at borgerne kan blive involveret i at øge kendskabet til EU-valget, herunder et afsnit med valgrelaterede nyheder fra Parlamentets primære hjemmeside og link til en hjemmeside om valgresultater fra tidligere EU-valg
  • links til Europa-Parlamentets politiske grupper og europæiske politiske partier.