Ekstreme vejrforhold har gjort det stadig sværere for medlemsstaterne at hjælpe hinanden. ©AP images/European Union-EP  
  • Samle ressourcer for at reagere hurtigere og bedre på katastrofer
  • Nye EU-aktiver (brandslukningsfly, højkapacitetspumper, felthospitaler)
  • Beredskabet vil supplere national kapacitet, ikke erstatte

En opgradering af EU's civilbeskyttelsesmekanisme, der blev overbelastet i 2017 og 2018 som følge af skovbrande, storme og oversvømmelser, fik Parlamentets støtte tirsdag.

Formålet med den nye lovgivning, som blev aftalt uformelt med Rådet i december, er at hjælpe medlemsstaterne med at reagere hurtigere og mere effektivt på naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer ved at anvende civilbeskyttelsesressourcerne mere effektivt.

RescEU

Efter anmodning fra Parlamentet oprettes desuden "RescEU", der vil have en reserve af ressourcer, f.eks. fly til bekæmpelse af skovbrande, højkapacitetspumper, felthospitaler og medicinske nødhjælpshold til brug i alle former for nødsituationer. RescEU vil træde til, når Kommissionen vurderer, at de ressourcer, medlemsstaterne har til rådighed, ikke er tilstrækkelige til at håndtere en katastrofe.

Det lykkedes også for medlemmerne at styrke EU's vidensnetværk om civilbeskyttelse for at fremme mere udveksling mellem unge fagfolk og frivillige inden for civilbeskyttelse.

Citat

Europa-Parlamentet’s ordfører Elisabetta Gardini (EPP, IT) udtalte: "Vi har arbejdet hurtigt for at få lovgivningen klar før næste sommer og undgå et nyt Grækenland 2018 og Portugal 2017. Effektive midler og værktøjer er nødvendige for at redde liv. Principperne om solidaritet og beskyttelse af borgernes sikkerhed muliggjorde denne aftale".

Næste skridt

Teksten blev godkendt med 620 stemmer for, 22 imod og 35 hverken for eller imod. Den træder i kraft efter Ministerrådets endelige godkendelse og finder anvendelse i sommer.

Baggrund

EU’s civilbeskyttelsesordning er i øjeblikket baseret på et frivilligt system, hvorigennem EU koordinerer de deltagende staters frivillige bidrag til et land, der har anmodet om bistand. Ekstreme vejrforhold og andre fænomener har i de seneste år presset medlemsstaternes evne til at hjælpe hinanden, navnlig når flere medlemsstater står over for den samme type katastrofe samtidig. I sådanne tilfælde, hvor der kun er ringe eller slet ingen støtte til rådighed, har EU ikke en reservekapacitet til at bistå medlemsstater med behov for hjælp.