EU-betalinger uden for euroområdet: MEP'erne sætter en stopper for høje gebyrer  

Pressemeddelelse 
 
 
  • Lavere gebyrer for grænseoverskridende betalinger i euro inden for EU
  • Forbrugere beskyttet mod overdrevne gebyrer for valutaomregning
  • De forventede samlede omkostninger ved valutaomregning for bankoverførsler skal oplyses forud for transaktionen

Bankerne skal tage det samme for grænseoverskridende betalinger i euro som for indenlandske betalinger og gøre valutaomregningsomkostningerne gennemsigtige, siger de nye regler.

Torsdag vedtog plenarforsamlingen med 532 stemmer for, 22 imod og 55 hverken for eller imod nye regler for at afskaffe forskelsbehandling af brugere af betalingstjenester i EU uden for euroområdet. Forbrugere i euroområdet nyder godt af det fælles eurobetalingsområde ( SEPA), mens de, der lever uden for euroområdet, fortsat betaler høje omkostninger for grænseoverskridende betalinger i euro.


Inden for et år skal gebyrerne for grænseoverskridende betalinger i euro inden for EU være i overensstemmelse med gebyrer for nationale betalinger, der er foretaget i den officielle lokale valuta (reglen om "samme gebyr"). Desuden kan medlemsstaterne frit beslutte også at gøre disse regler gældende for grænseoverskridende og indenlandske betalinger ikke foretaget i euros.


Valutaomregning for kortbaserede transaktioner og bankoverførsler skal være mere gennemskuelig


De nye foranstaltninger vil også beskytte forbrugerne mod at blive opkrævet vilkårlige omkostninger ved valutaomregning. Ved hver transaktion underrettes de om det beløb, der skal betales i den lokale valuta og i valutaen for deres konto. For at gøre omregningsgebyrerne mere gennemsigtige vil der være en godkendt metode for beregning af vekselgebyrer i forbindelse med kortbetalinger og i kontantautomater (ECB's referencesats + x%, med en maksimal avance, der fastsættes individuelt af bankerne).


Forbrugerne vil modtage en elektronisk push-meddelelse som f.eks. en sms, e-mail eller meddelelse via betalerens mobil- eller netbank om de gældende vekselgebyrer. Disse tjenester skal tilbydes gratis.


Bankerne skal også oplyse om de anslåede samlede omkostninger ved valutaomregning i forbindelse med bankoverførsler, inden betalingen foretages.


Citat


Eva Maydell (EPP, BG) udtalte:


”150 millioner EU-borgere og 6 millioner virksomheder, der bor og opererer i lande uden for euroområdet, har betalt meget højere gebyrer for overførsel af euro end deres eurozone-kolleger. Dette vil ikke længere være tilfældet, og alle europæere vil betale betydeligt lavere afgifter, hvilket vil spare dem mere end 1 milliard euro om året. Dette er den anden lille EU-revolution efter afskaffelsen af roaming-gebyrerne.

Det er et kæmpe skridt fremad for at fuldføre det indre marked for betalinger, idet der skabes lige konkurrencevilkår for virksomheder inden for og uden for euroområdet. Vi viste igen, at EU hurtigt og effektivt kan løse virkelige hverdagsproblemer hos borgerne.”


Baggrund


Gennemsnitlige gebyrer for en grænseoverskridende overførsel på 100 EUR i lokal valuta


Land

2012

2017

Bulgarien

18,68 EUR

19,98 EUR

Kroatien

N/A

8,23 EUR

Tjekkiet

9,50 EUR

8,71 EUR

Danmark

2,17 EUR

2,69 EUR

Ungarn

15,32 EUR

5,93 EUR

Polen

2,73 EUR

1,54 EUR

Rumænien

12,58 EUR

11,19 EUR

Sverige

0 EUR

0 EUR

UK

15,63 EUR

9,26 EUR

Grænseoverskridende kortbetalinger og hævning af kontanter fra medlemsstaterne i euroområdet

Kilder: Kommissionens konsekvensanalyse, der citerer Deloitte-undersøgelse 2017 udarbejdet for Kommissionen, London Economics og PaySys undersøgelse 2013 for Kommissionen