Aftale indgået om regler for digital ophavsret  

Pressemeddelelse 
 
 
  • Internetplatforme skal tilskyndes til at betale for brug af kunstneres og journalisters arbejde
  • Visse former for uploadet materiale, f.eks. memes og GIF’er, kan deles frit
  • Hyperlinks til nyhedsartikler ledsaget af “enkeltord eller meget korte uddrag” kan deles frit
  • Journalister skal have andel i alle copyrightrelaterede indtægter, som deres udgiver modtager
  • Startup-platforme underlagt lempeligere krav
  • Direktivet stiller ikke krav om at anvende filtre

Kunstnere og nyhedsudgivere vil få styrket deres forhandlingsposition over for internetkæmper takket være aftale om copyright, som også indeholder tiltag til beskyttelse af ytringsfriheden.

Aftalen blev indgået af Europa-Parlamentets og Ministerrådets forhandlere. Den har til formål at sikre, at de rettigheder og pligter, der udspringer af ophavsretslovgivningen, også gælder for internettet. YouTube, Facebook og Google News er blandt de internetvirksomheder, som vil blive berørt mest direkte af den nye lovgivning.

Parlamentet og Ministerrådet har også stræbt efter at sikre, at internettet forbliver et sted, hvor ytringsfriheden trives. Småuddrag fra nyhedsartikler (såkaldte “snippets”) samt GIF’er og memes kan derfor fortsat deles frit.

Techgiganter skal dele deres indtægter med kunstnere og journalister

Aftalen sigter mod at gøre det nemmere for rettighedshavere at forhandle sig frem til bedre aftaler om vederlag for brug af deres værker på internetplatforme. Det gælder især musikere, udøvende kunstnere, manuskriptforfattere og udgivere af nyheder.

Ytringsfriheden sikres


Hvis man deler småuddrag fra nyhedsartikler (“snippets”), forbryder man sig ikke mod de rettigheder, som den medievirksomhed, der frembragte den delte artikel, besidder. Aftalen indeholder dog bestemmelser, der skal forhindre nyhedsaggregatorer i at misbruge denne tilladelse. Småuddrag kan derfor fortsat optræde i for eksempel newsfeeds på Google News, eller når en artikel deles på Facebook, forudsat at uddraget er “meget kort”.

Upload af beskyttede værker med henblik på citat, kritik, anmeldelse, karikatur, parodi eller pastiche er tilladt, hvilket sikrer, at memes og GIF’er fortsat kan anvendes og deles på onlineplatforme.

Mange onlineplatforme vil ikke blive berørt

Teksten slår ligeledes fast, at ikke-kommerciel upload af værker til onlineencyklopædier som for eksempel Wikipedia eller open source-softwareplatforme som GitHub automatisk er undtaget loven. Startup-platforme vil blive underlagt lempeligere krav end mere etablerede platforme.

Styrkede forhandlingsrettigheder til ophavsmænd og udøvende kunstnere

Ophavsmænd og udøvende kunstnere skal kunne kræve højere vederlag fra en distributør, som udnytter deres rettigheder, hvis det vederlag, der oprindeligt blev aftalt, er uforholdsmæssigt lavt i forhold til de fordele, distributøren har.

Hvad er nyt i forhold til status quo?

Internetvirksomheder har i dag meget lidt incitament til at indgå fair licensaftaler med rettighedshavere, fordi de ikke regnes for ansvarlige for det indhold, som deres brugere uploader. De er kun forpligtede til at fjerne indhold, som krænker ophavsretten, hvis rettighedshaveren beder dem om det. Dette er meget besværligt for rettighedshaveren, som heller ikke er garanteret en fair indkomst. Ved at gøre internetvirksomheder ansvarlige øger det rettighedshaveres (især musikeres, udøvende kunstneres, manuskriptforfatteres, nyhedsudgiveres og journalisters) mulighed for at indgå fair licensaftaler. Herved sikres de et retfærdigt vederlag for digital brug af deres værker.

Næste skridt

Aftalen skal nu godkendes af Ministerrådet og Europa-Parlamentets plenarsamling.

Citat fra ordfører Axel Voss (EPP, DE)

“Aftalen er et vigtigt skridt for at rette op på den hidtidige situation, hvor nogle få virksomheder tjener store summer uden at give et ordentligt vederlag til de tusindvis af kunstnere og journalister, hvis arbejde de er afhængige af.

Samtidig indeholder aftalen en række bestemmelser, som sikrer ytringsfriheden på internettet. Disse bestemmelser var ikke som sådan nødvendige, idet direktivet ikke indfører nogen nye rettigheder for rettighedshavere. Men vi har lyttet til de indvendinger, der er blevet rejst, og har valgt at sikre ytringsfriheden dobbelt. Memes, GIF’er og “snippets” er nu mere beskyttet end nogensinde før.

Jeg er også tilfreds med, at dagens aftale har fokus på at beskytte startup-virksomheder. Nutidens startup-virksomheder bliver morgendagens førende virksomheder, og det er en forudsætning for diversiteten, at der findes en pulje af innovative, dynamiske og unge virksomheder.

Denne aftale beskytter folks levebrød, sikrer demokratiet ved at forsvare et alsidigt medielandskab, forankrer ytringsfriheden, støtter op om startup-virksomheder og fremmer teknologisk udvikling. Den bidrager til at gøre internettet klar til fremtiden, ved at gøre det til et sted, der er til fordel for alle og ikke kun en håndfuld af de mest magtfulde.”