Europa-Parlamentet vil bekæmpe fjendtlig propaganda 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Der er behov for nye love for at kunne modstå propaganda bedre
  • Beskyttelse af valg mod russisk indblanding
  • Støtte til lande, som EU har en associeringsaftale med, og det vestlige Balkan
Europa-Parlamentet vil bekæmpe fjendtlig propaganda- ©Michael Borgers/123RF/European Union – EP  

Medlemmerne advarer om, at Ruslands propagandakampagner er den vigtigste kilde til desinformation i Europa sammen med Kina, Iran og Nordkorea.

Europa-Parlamentet fordømte på det kraftigste Rusland, Kina, Iran og Nordkoreas stadig mere aggressive handlinger, der har til formål at undergrave grundlaget og principperne for europæiske demokratier og alle østpartnerskabslandenes suverænitet.

MEP’erne gør status over EU's seneste indsats for at modvirke fjendtlig propaganda fra tredjelande og opfordrer medlemslandene til at udvikle en solid retlig ramme både på EU-plan og internationalt plan for at tackle hybride trusler.

Handel med Rusland

I beslutningen, som blev vedtaget med 489 mod 148 og 30 hverken for eller imod, ønsker medlemmerne af Europa-Parlamentet at "øge kendskabet til russiske misinformationskampagner, da de udgør den vigtigste kilde til desinformation i Europa". Den opfordrer EU til at udvide sin East StratCom Task Force, der blev oprettet i 2015, og gøre den til en permanent enhed i EU's Udenrigstjeneste, med henblik på at imødegå Ruslands fjendtlige propaganda.

Holde virksomheder til ansvar, identificere ejerskab

MEP'erne opfordrer til, at sociale medier, beskedtjenester og søgemaskineudbydere reguleres ved lov, således at de virksomheder, der ikke hurtigt fjerner falske nyheder, holdes ansvarlig herfor. De skal desuden hjælpe myndighederne til at identificere og lokalisere ophavsmænd til falske nyheder.

Sikre demokratiske valg

Medlemmerne af Europa-Parlamentet fordømmer på det kraftigste tredjeparter, der blander sig i valg og folkeafstemninger. Medlemsstaterne opfordres til at ændre valglovgivningen, således de bliver i stand til proaktivt at imødegå trusler fra misinformationskampagner, cyberangreb, it-kriminalitet og krænkelse af ytringsfriheden, i forbindelse med valg.

Medlemsstaterne bør støtte lande EU har en associeringsaftale med og det vestlige Balkan med henblik på at beskytte valgprocesser fra propaganda.

Som opfølgning på skandalen med Facebook/Cambridge Analytica og folkeafstemning om Brexit vedtog Parlamentet i tirsdags også lovgivning med henblik på at beskytte valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 mod misbrug af data. De nye regler indfører finansielle sanktioner

Citat

Ordfører Anna Elżbieta FOTYGA (ECR, PO) udtalte: "Misinformation forgifter følelser og forstand. Vi kan ikke længere benægte, at vores institutioner og samfund er mål for Kremls fjendtlige propaganda, som en del af en bredere strategi. Heldigvis er vi stadig mere erfarne, beslutsomme og forenede til at imødegå sådanne aktiviteter. Vores svar afhænger af modstandsdygtige samfund, gennemsigtige medier og tilskyndelse til pluralisme, samtidig med at vi undgår censur."


Baggrund

I beslutningen gøres der status over EU’s Udenrigstjenestens opfølgning på Europa-Parlamentets seneste beslutning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af propaganda, som blev vedtaget den 23. november 2016.