Parlamentet støtter forslaget om at afslutte omstillingen mellem sommer- og vintertid i 2021 ©AP Images/European Union-EP  
  • 2021 kan blive det sidste år, hvor urene skal stilles om foråret og efteråret i EU.
  • Medlemslandene bevarer deres ret til at træffe afgørelse om deres tidszone.

MEP'erne har tirsdag stemt for i 2021 at afslutte praksissen med at justere urene med en time om foråret og om efteråret.

EU-lande, der beslutter at beholde sommertid, bør stille deres ure for sidste gang den sidste søndag i marts 2021. De, der foretrækker at beholde deres standard (vinter), kan stille deres ure for sidste gang den sidste søndag i oktober 2021, siger det lovforslag, der blev vedtaget af medlemmerne af Europa-Parlamentet, med 410 for, 192 imod, 51 hverken for eller imod.

Medlemmerne støttede Kommissionens forslag om at sætte en stopper for sæsonbestemte tidsomstillinger, men vedtog at udsætte datoen fra 2019 til 2021.

Beskyttelse af det indre marked

MEP'erne ønsker også, at EU-landene og Kommissionen koordinerer deres beslutninger for at sikre, at anvendelsen af sommertid i nogle lande og vintertid i andre ikke forstyrrer det indre marked.

Hvis Kommissionen finder, at de planlagte ændringer i betydelig grad og permanent kan være til hinder for et velfungerende indre marked, kan den fremsætte et forslag om at udskyde anvendelsesdatoen for direktivet med højst 12 måneder, siger den vedtagne tekst.

Næste skridt

Den vedtagne tekst er Parlamentets holdning til forhandlingerne med EU's ministre om den endelige ordlyd af reglerne.

Baggrund

Som reaktion på et borgerinitiativ opfordrede Parlamentet i februar 2018 Kommissionen til at vurdere direktivet om sommertid og om nødvendigt fremsætte et forslag til ændring af direktivet.

Efter en vurdering, som resulterede i 4.6 millioner svar, hvoraf 84% gik ind for at sætte en stopper for at stille urene to gange årligt, fremlagde Kommissionen forslaget, som nu skal forhandles på plads mellem Parlamentet og EU's ministre.

EU indførte først sommertidsordningen i 1980 for at sikre en harmoniseret tilgang til omstilling mellem sommer- og vintertid inden for det indre marked, da der indtil da var flere forskellige nationale praksisser med hensyn til sommer- og vintertid. Ifølge det nuværende direktiv om sommertid skal EU-landene skifte til sommertid den sidste søndag i marts og tilbage til standardtid den sidste søndag i oktober.