• Konklusioner fra det særlige udvalg, der er nedsat for at intensivere kampen mod skattekriminalitet i EU og på globalt plan
 • Dagens afstemning afslutter udvalgets etårige undersøgelse

Europa-Parlamentet vedtog tirsdag en detaljeret køreplan for mere retfærdig og effektiv beskatning og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Henstillingerne, som blev vedtaget med 505 stemmer for, 63 imod og 87 hverken for eller imod, blev udarbejdet i løbet af ét år af Parlamentets Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (TAX3). De spænder fra en omlægning af systemet til bedre at kunne håndtere økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse, navnlig ved at forbedre samarbejdet på alle områder mellem de mange forskellige involverede myndigheder, til at oprette nye organer i EU og på globalt plan.


De mange resultater og anbefalinger omfatter:


 • Kommissionen bør straks begynde at arbejde på et forslag om en europæisk finansiel politistyrke;
 • Der bør oprettes et EU-organ for bekæmpelse af hvidvaskning af penge;
 • Der bør oprettes et globalt skatteorgan i FN;
 • Medlemsstaterne mangler politisk vilje til at bekæmpe skatteunddragelse/skatteundgåelse og økonomisk kriminalitet;
 • Syv EU-lande (Belgien, Cypern, Ungarn, Irland, Luxembourg, Malta og Nederlandene) udviser træk på at være skattely og muliggør aggressiv skatteplanlægning;
 • ”Gyldne visa og pas” bør udfases. Ordninger i Malta og Cypern fremhæves for deres mangel på rettidig omhu;
 • Danmark, Finland, Irland og Sverige kritiseres for at fastholde deres modstand mod en skat på digitale serviceydelser;
 • Beklager, at flere europæiske pengeinstitutter har været involveret i hvidvaskning af penge fra Rusland, herunder Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG med flere;
 • Sagen om udbyttesvindel i EU viser klart, at multilaterale og ikke bilaterale skatteaftaler er vejen frem;
 • Whistleblowere og undersøgende journalister skal beskyttes meget bedre, og en EU fond til at støtte undersøgende journalistik skal oprettes i EU.

En pressekonference af udvalgsformanden, Petr Ježek og de to medordførere, Luděk

Niedermayer og Jeppe Kofod, afholdes kl. 15.30 og kan ses her.


Citater


Formanden for det særlige udvalg, Petr Ježek (ALDE, CZ), udtalte: "Medlemslandene gør ikke nok, og i EU er Rådet klart det svageste led. Uden politisk vilje kan der ikke gøres fremskridt. Europæerne fortjener bedre. "


Medordfører Jeppe Kofod (S & D, DK) udtalte: "Denne betænkning er resultatet af Europa-Parlamentets mest omfattende arbejde med skatteunddragelse og skatteundgåelse nogensinde. Vi må konkludere, at EU og EU-landene ikke har de fornødne mekanismer til effektivt at opdage, stoppe, efterforske og retsforfølge alvorlig international økonomisk kriminalitet som skatteunddragelse og hvidvask. Derfor foreslår vi en række konkrete nye tiltag til at øge indsatsen mod grænseoverskridende økonomisk kriminalitet og skattefusk. F.eks. har vi akut brug for en minimumsselskabsskattesats i EU, en koordinerende skattealarmcentral under Kommissionen, at få sat en stopper for skattekonkurrencen mellem EU-landene og gjort det vanskeligere at bringe sorte penge ind i EU."


Medordfører, Luděk Niedermayer (PPE, CZ), udtalte: "Den voksende indbyrdes forbundenhed mellem vores økonomier og digitaliseringen af økonomien skal håndteres mere systematisk, da den påvirker beskatningen. Der er dog mange områder, hvor det fortsat børe være medlemslandenes kompetence, og dem, der betaler deres skat, må ikke stå over for ekstra bureaukrati."


Baggrund


Efter flere afsløringer i de seneste fem år (Luxleaks, Panama-papirerne, Football leaks og Paradis-papirerne) besluttede Europa-Parlamentet den 1. marts 2018 at nedsætte et særligt udvalg om finansielle forbrydelser, skatteunddragelse og skatteundgåelse (TAX3).


Den betænkning, der blev vedtaget i dag, afslutter udvalgets årelange mandat, hvor det har afholdt 18 høringer om særlige emner af interesse, 10 udveksling af synspunkter med finansministre og EU-kommissærer og fire factfinding-besøg — til USA, Isle of Man, Danmark & Estland og Letland.